PROJECTES

PROJECTES DE CENTRE

Programa de Reutilització i Sociabilització de Llibres de Text

Continuem abaratint la quota de llibres amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, optimitzant la gestió i comptant amb la col·laboració econòmica de totes les famílies.

Quota 2010-11: 55 €/per nen. El termini de sol·licituds per a la convocatòria anual d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar és el 30 de setembre.

Amb la intenció d’avançar un pas més cap a la sociabilització l’AMPA ha redactat una normativa.
NORMES ÚS DELS LLIBRES SOCIALITZATS
Tots els llibres socialitzats són propietat del centre, per això en porten el segell.
Cada llibre porta una etiqueta amb un número que correspon al número de llista de l’alumne que l’utilitza durant el curs.
El bon estat dels llibres és responsabilitat de l’alumnat i de les famílies. Cal fer-ne revisions periòdiques.

Si un llibre es trenca, es fa malbé o es perd, cal comunicar-ho al/a la tutor/a el més aviat possible. La família haurà d’abonar el seu import o substituir-lo per un altre exemplar en bon estat.
Els llibres socialitzats no es poden guixar. Mestres i famílies en tindran cura.
Al final de curs, o en cas que un/a alumne/a marxi sense acabar el curs, cal deixar al centre els llibres socialitzats.
És condició indispensable per participar en el programa estar al dia del pagament de les quotes de l’AMPA.

Escoles Verdes

Aquest curs finalitzarem el Programa d’acció del Programa Escoles Verdes 2008/11.
Prioritzem els següents blocs: Tractament de residus, participació en la II Setmana Europea de la Prevenció de Residus, esmorzars saludables, Projecte herbes remeieres, Projecte El riu, treball en xarxa amb les escoles de la Vall del Ges, dinamització de la participació en el programa per part dels alumnes i la comunitat educativa, projectes relacionats amb l’entorn a cada cicle, activitat Viu el Parc a cicle superior, edició del Xerraire del 3r trimestre i participació per part de mestres en els cursos de formació i assessoraments.

Actuacions derivades del Pla Experimental de llengües estrangeres:Continuïtat a les iniciatives promogudes dins del Pla Experimental de Llengües Estrangeres 2006/09 consolidant els següents aspectes:
Desplegament del currículum.
Anglès en grups reduïts de P4 a 2n.
Desdoblament d’un terç de l’àrea a partir de 3r fins a 6è.
Taller de plàstica en anglès a cicle superior (24 h anuals). Grups reduïts.
Les TAC dins l’àrea de llengua anglesa.

El tractament de les TAC a l’escola:
Ens proposem donar un nou impuls de les TAC a l’escola incorporant l’ús dels ordinadors dins l’aula ordinària, pissarres digitals  i canons de projecció com unes eines més de treball.
Potenciar l’ús del bloc de l’escola com una activitat curricular més i facilitar a través del bloc la interacció casa-escola.

Realització de projectes telemàtics als diferents cicles educatius connectats amb les àrees curriculars.
Treball amb continguts digitals a les aules.
Difusió de les webs i programari de referència de l’escola a les famílies.

Pla Català de l’Esport:
Dinamització de les activitats des de l’àrea d’educació física.
Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA subvencionades i amb l’objectiu d’afavorir hàbits saludables.
Participació en les activitats de formació i lúdiques promogudes des del Pla Català de l’Esport.
Difusió de les activitats al bloc de l’escola.
Comissió d’escola per tal d’afavorir la participació dels alumnes i pares.

Revista Xerraire:
Editem amb la participació dels alumnes de tots els nivells la revista escolar Xerraire (versió escrita i versió on line).
1r trimestre: Cases i edificis. Monogràfic que cada cicle s’adapta als seus interessos relacionat amb construccions, Any Cerdà

2n trimestre: Xerraire Literari.
3r trimestre: Xerraire Escoles Verdes dedicat al Projecte El riu (2a edició de l’actvitat).

Tallers de poesia:

És una activitat amb continuïtat adreçada als alumnes de cicle superior i organitzada pel CRP d’Osona , la Biblioteca Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.