SISTEMA D’AVALUACIÓ

Les assignatures de PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA tenen AVALUACIÓ CONTÍNUA. Són dues assignatures diferents, cadascuna tindrà la seva nota de final de curs per separat. Donat que sou els mateixos alumnes els que curseu una i altra matèria de 2 hores setmanals, hem transformat els curs en 4 hores setmanals, de manera que uns alumnes començareu fent NOMÉS Psicologia 4 mesos i els altres només Sociologia i a mig curs, haureu acabat la matèria i passareu a fer l’altra. Això significa que la nota de la 1a Avaluació serà el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. En canvi, la nota de la 2a Avaluació serà el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de de la part de matèria que hagueu començat a fer en segon lloc, ja que la NOTA FINAL de la que hagueu fet des de setembre ja la tindreu. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació serà la nota Final i serà el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a febrer en una matèria i de febrer a juny en l’altre.

PSICOLOGIA

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit i sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

Deixa un comentari