PRESENTACIÓ DEL BLOC

ies_antoni_de_marti_i_franques_1torreforta

                                                             Institut Torreforta                                                      Institut Antoni Matí Franquès                                 

Aquest bloc pretén ser una eina de consulta, de comunicació i de suport de l’alumnat de Ciències Naturals i, a la vegada, un espai on puguin exposar els seus treballs i les seves opinions.

En aquest bloc trobareu informació diversa sobre algunes matèries impartides pel Departament de Ciències Naturals. Algunes matèries les trobareu en forma de curs al moodle del centre.  

De cada matèria hi podeu trobar:
 • Programacions didàctiques.
 • Criteris d’avaluació
 • Esquemes de continguts
 • Materials i recursos didàctics diversos:
  • Bibliografia
  • Dossiers elaborats pel professorat
  • Correccions del dossiers
  • Presentacions ppt
  • Vídeos didàctics
  • Articles elaborats pel professorat o pel propi alumnat.
  • Treballs i comentaris de l’alumnat
  • Enllaços web que permeten:
   • adquirir nova informació
   • realitzar activitats on-line
Els articles s’han redactat adaptant-los al nivell de l’alumnat i s’estan revisant contínuament per tal de ser actualitzat.
La organització d’aquest bloc és temàtica, no cronològica.