6. El medi ambient

Continguts
 • El cicle de matèria i el flux d’energia dels ecosistemes i del planeta Terra. Alteració d’aquests cicles a causa de l’activitat humana.
 • Diferència entre impacte ambiental i risc ambiental.
 • Anàlisi dels principals impactes sobre el planeta Terra:
  Impactes a l’atmosfera:
  Contaminació de l’aire
  Augment de l’efecte hivernacle i canvi climàtic.
  Destrucció de la capa d’ozó.
  Pluja àcida
  Impactes a la hidrosfera:
  Contaminació dels rius i de les aigües subterrànies.
  Contaminació de mars i oceans
  Impactes a la biosfera:
  La desforestació.
  El problema de la generació de residus.
 • Anàlisi dels riscos més comuns:
  Riscos derivats dels processos geològics externs: les inundacions i els esfondraments.
  Riscos derivats dels processos geològics interns: volcans i terratrèmols.
  Mesures preventives i correctores per afrontar aquests problemes.
Recursos didàctics
 • Links a diverses pàgines webs.
 • Projeccions audiovisuals:
  Una veritat incòmoda. La pel•lícula ha estat adaptada per a 3r d’ESO.
  Inundació del Francolí, 10-10-1994
Metodologia 
 • Repàs de coneixements previs.
 • A partir del powerpoint El medi ambient els alumnes realitzaran, a les hores de desdoblament, una presentació pròpia on descriuran els principals problemes mediambientals i les mesures preventives i correctores per tal de minimitzar-los.
 • Els alumnes expressaran el seu punt de vista mitjançant comentaris al bloc informàtic.
 • Debat sobre el canvi climàtic:
  – Què hi ha de cert a l’exposició d’Al Gore?
  – El canvi climàtic: perjudicial per a l’home, indiferent per al planeta Terra.
Activitats tutoria relacionades
 • Presentació del programa “Més mitjans per reciclar” dut a terme per la Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, que té com a finalitat promoure la participació activa dels ciudatans i informar sobre el nou model de gestió de residus. Aquest programa consta d’una xerrada informativa als centres que ho sol•licitin per part d’informadors mediambientals, i de diverses activitats per tal de conscienciar sobre la quantitat de residus que arribem a produir.
 • Desenvolupament del programa “Més enllà de l’escassetat: el poder, la pobresa i la crisi mundial de l’aigua”. Material didàctic basat en L’Informe sobre el desenvolupament humà 2006 del programa de Nacions Unides per al Desenvolupament. Aquest programa pretén prendre consciència del compromís d’avançar cap a una societat més respectuosa amb el medi ambient en general i amb l’aigua en particular.
  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/
 •  Projecció de la pel•lícula La selva esmaragda (Regne Unit, 1885) de John Boorman. El propòsit de la pel•lícula és una reflexió sobre l’ús i l’abús de la tècnica: al servei de què i de qui està. Una parella jove, amb dos fills, va a treballar a la selva de l’Amazònica, del Brasil, en la construcció d’una immensa presa hidràulica. La civilització moderna i tecnològica intenta guanyar, metre a metre, terreny a la selva. El seu fill és raptat pels indis i quan el torni a veure es trobarà amb què s’ha convertit en un indi més, que ja no pertany a la civilització blanca. La pel•lícula mostra la contraposició entre la tècnica per dominar la naturalesa i l’equilibri ecològic. Igualment, hi trobem la contraposició de cultures, diferenciades essencialment per la tècnica.
 • Aquests temes també es poden treballar des del Departament de Ciències Socials
Temporalització
 • 10 hores de la matèria de ciències de la naturalesa: 2 amb tot el grup classe i 8 de desdoblament.
 • 7 hores de tutoria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *