2. Material hereditari: genètica molecular

 EL MATERIAL HEREDITARI   material-hereditari.pdf
1. HISTÒRIA: L’ADN COM A MATERIAL HEREDITARI.
2-ESTRUCTURA DE L’ADN
3. ESTRUCTURA DE L’ARN
4. LA DUPLICACIÓ DE L’ADN
5. LA DESNATURALITZACIÓ DE L’ADN
6. L’ORGANITZACIÓ DE L’ADN. EL GENOMA HUMÀ
7. PER QUÈ SOM DIFERENTS?
8. REPASSEM CONCEPTES: ADN, CROMOSOMES, GENS I CARIOTIP
9. TRANSMISSIÓ DE L’ADN DE PARES A FILLS
10. LES MUTACIONS
11. L’EXPRESSIÓ DEL MATERIAL GENÈTICexpressio-genica.pdf
11.1. La transcripció de l’ADN
11.2. La traducció de l’ARN o síntesi de proteïnes
11.3. Regulació de l’expressió gènica
12. TRANSFERÈNCIA D’ADN A ALTRES ORGANISMES VIUS: ENGINYERIA GENÈTICA 
Clonatge molecular
La técnica de la PCR
Organismes transgènics
13. ORGANISMES CLÒNICS   
Clonació per bipartició de l’embrió i clonació per separació de blastòmer
Clonació a partir de nuclis de cèl·lules somàtiques
14. TERÀPIA GÈNICA
 Teràpia gènica 
15. CÈL·LULES MARES   
Cèl·lules mare
BIBLIOGRAFIA
STRACHAN, t. “Genética molecular humana”. Editorial Omega. Bacelona 1999. ISBN: 84-284-1144-2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *