Pla Experimental de Llengües Estrangeres – 2009

Pla Experimental de Llengües Estrangeres – 2009

1.- Centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària de Catalunya, de titularitat municipal i privats en règim de concert:

ORDRE EDU/85/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d’Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009.

Programa J. Selecció de projectes de centres educatius per participar en un pla
experimental de llengües estrangeres (codi 221J EN07).

Accés a l’ aplicatiu online

2.- Centres d’educació infantil i primària d’educació secundària de Catalunya dels quals sigui titular el Departament ’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d’Educació, i s’obre la convocatòria de selecció per a l’any 2009.

Programa J: projectes de centres educatius per participar en un Pla Experimental de Llengües Estrangeres (CODI 221J EN07).

Accés a l’ aplicatiu online

Per a més informació adreceu-vos a les vostres referents de llengües.