Tag Archives: Oralité

Aides et tutoriels

Exploitation du son numérique et oralité: écouter plus pour mieux parler

Mireille Spalacci ha estat assessora del Grup de treball per a donar suport a l’oralitat en llengua francesa durant el curs 2009-2010.  Fruit d’aquestes sessions s’ha creat aquesta pàgina web podreu trobar tots els tutorials que han estat útils per treballar les son numériques.

aidesettutoriels