IMPULS

 

El Pla d’Impuls a l’ús de la llengua francesa neix amb la voluntat de potenciar l’ús de la llengua francesa a través de diferents accions com la signatura d’una declaració comuna entre el Servei Cultural de l’ Ambaixada de França a Espanya i el Departament d’ Educació per tal de desenvolupar accions vers el plurilingüisme, el diàleg intercultural i l’ excel·lència escolar en l’ús de la llengua francesa. Aquest acord es manifesta amb la signatura del conveni de col·laboració per als propers tres anys que va tenir lloc l’abril del 2008.

L’acord inclou l’impuls a l’aprenentatge de la llengua francesa a Catalunya i del català a França. Actualment, 47.211 alumnes catalans estudien francès a l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Aquest conveni implantarà un programa confeccionat conjuntament amb el servei cultural de l’Ambaixada de França. El pla preveu la creació de seccions per a l’ensenyament de matèries en llengua francesa, la col·laboració entre centres i la difusió de bones pràctiques com poden ser la ràdio a l’escola o la creació de xarxes de centres que treballen conjuntament a l’hora de crear i aplicar activitats.

DOCUMENTS
EINES
i RECURSOS
PROJECTES
EN XARXA
ASSESSORAMENTS

 


Accions anuals

 

Les accions d’impuls inclouen jornades anuals pel professorat, sessions d’intercanvi de projectes i bones pràctiques, grups de treball temàtics per la millora d’habilitats orals i escrites, creació de seccions per a l’ensenyament de matèries en llengua francesa, i difusió de pràctiques compartides com ara la ràdio a l’escola o les xarxes de centres que col·laboren per aplicar activitats d’èxit. ?
Anualment, les Jornades de llengua francesa serveixen d’impuls i difusió de les accions educatives d’interès general

Les accions d’impuls a la llengua francesa es desenvolupen des de l’ensenyament infantil fins el batxillerat, elc icles formatius i les escoles oficials d’Idiomes. Des de 2011, diversos centres educatius catalans tenen el batxillerat homologat BATXIBAC, amb valiseda en els dos estats.