El teatre i l’estadi de Delfos

Καὶ ὁ ἱεpὸς πεpίβολος τοῦ ᾿Απόλλωνος μεγέθει μέγας ἀνωτάτω τοῦ ἄστεώς ἐστι […]. Τοῦ πεpιβόλου δὲ τοῦ ἱεpοῦ θέατpον ἔχεται θέας ἄξιον […] στάδιον δέ σφισιν ἀνωτάτω τῆς πόλεως τοῦτό ἐστιν· ἐπεποίητο δὲ ἐκ τῆς πέτpας, ὁποῖαι πεpὶ τὸν Παpνασσόν εἰσιν αἱ πολλαί.

PAUSÀNIAS, Descripció de Grècia, X, 31-32

El recinte sagrat d’Apol·lo a la part més alta de la ciutat és gran d’extensió.  […]  Arran del recinte sagrat hi ha un teatre  digne de veure.  […]  Ells tenen aquest estadi a la part més alta de la ciutat; havia estat fet de pedres, moltes de les quals es troben al voltant del Parnàs.

El teatre de Delfos

L’estadi de Delfos

Dani Jarque Martínez

Grec 1