Col·labora

Com pots llegir en els post que s’han anat publicant, aquest fórum pretén ser un espai d’intercanvi entre interessats en la Història de les Matemàtiques: alumnes i professors, experts i aficionats. La idea inicial és anar creant una “revista” on-line d’articles que vagin recollint aportacions i col·laboracions des de diferents àmbits:

1. El comentari sobre un quadre, estàtua, obra d’art… que doni peu a alguna explicació relacionada amb la Història de les Matemàtiques, algun matemàtic important o algun esdeveniment que canviés la ciència. També hi ha d’haver una petita referència a l’autor/a de l’obra i l’any en el qual va ser realitzada.

2. El comentari o ressenya sobre algun llibre o article sobre Història de les Matemàtiques. Aquest article s’ha d’aprofitar per explicar algun tema relacionat amb el que s’està ressenyant. En aquest cas, també hi ha d’haver una valoració personal amb una puntuació d’1 a 5.

3. Un treball de recerca, projecte de síntesi… relacionat amb algun dels temes indicats. En aquest cas i donada la llargada dels treballs, és molt probable que s’hagi d’anar publicant per parts.

Vols col·laborar amb l’edició de la pàgina? Escriu el teu article en format Word (.doc) i envia-me’l a cdorce@xtec.cat indicant el teu nom i el teu e-mail. Com a resposta, rebràs l’OK de la publicació juntament amb la data aproximada d’aparició.