Horaris de preinscripció curs 2017/2018

Actualitzat a 15 de juny de 2017

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, des del proper dilluns 19 fins al dimarts 27 de juny estarà obert el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació.

Es per aquest motiu que hem elaborat un vídeo de presentació del centre

Els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments són els que segueixen:

Informàtica:

Dilluns dia 19 De 9 h a 11 h  De 15 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 9 h a 11 h De 16 h a 19 h
Dijous dia 22 De 9 h a 12 h  De 16 h a 19 h
Divendres dia 23 De 9 a 12 h
Dilluns dia 26 De 9 a 12 h De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 9 a 12 h De 16 h a 19 h

Llengua anglesa:

Dilluns dia 19  De 18 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 10 h a 13 h
Dijous dia 22  De 16 h a 19 h
Divendres dia 23 De 9 a 12 h
Dilluns dia 26 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 9 a 12 h

Llengua francesa:

Dilluns dia 19  De 17 h a 19 h
Dimarts dia 20 De 16 h a 17 h
Dijous dia 22  De 11 h a 13 h
Divendres dia 23  De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 16 h a 19 h

Llengua catalana/Llengua castellana:

Dilluns dia 19  De 10 a 11 h
Dimarts dia 20 De 17 a 18 h
De 19 a 21 h
Dijous dia 22  De 11 h a 13 h  De 18 h a 20 h
Divendres dia 23  De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26   De 9 h a 12 h De 18 h a 19 h
Dimarts dia 27 De 17 h a 20 h

GES (Graduat en educació secundària):

Dilluns dia 19 De 13 a 14 h
Dimarts dia 20
Dijous dia 22 De 10 h a 13 h
Divendres dia 23 De 9 h a 12 h
Dilluns dia 26 De 9 h a 12 h
Dimarts dia 27 De 16 h a 19 h

En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell.

Cal tenir en compte que:

 • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’ Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2017-18 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

 • Una fotografia de mida carnet
 • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2017-2018 en aquest enllaç i el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 en aquest enllaç.

Sessió informativa

El proper dimecres dia 7 de juny a les 10:30 hores el CFA Palau de Mar, ha organitzat una  sessió informativa per donar a conèixer els detalls del procés de preinscripció i matricula i l’oferta formativa del nostre centre pel proper curs.

Fes clic a la imatge per a descarregar el tríptic informatiu

Fes clic a la imatge per a descarregar el tríptic informatiu

En cas de no poder-hi assistir, a partir d’aquesta data, podreu accedir a tota la informació tant de forma presencial com a la web del centre.

Continuem creixent

D’acord amb el estableix la resolució que regula la preinscripció i matrícula als centres de formació de persones adultes, avui s’ha publicat l’oferta formativa del CFA Palau de Mar per al curs 2017-2018.

La supressió d’alguns grups amb poca demanda i la incorporació d’un nou docent a mitja jornada ens ha permès obrir nous grups en l’ensenyament de llengua anglesa i recuperar l’ensenyament de llengua castellana.

 

Llengua anglesa

L’oferta formativa per al proper curs preveu la creació de dos nous grups, de Llengua anglesa 2 i de Llengua anglesa 3. Això suposa un increment de 50 places més d’aquests ensenyaments que, tradicionalment, ha tingut una demanda superior a les places disponibles.

Llengua castellana 1

Es crea un nou grup de Llengua castellana 1, cosa que significa recuperar aquests ensenyaments que ja s’havien impartit en el passat. La manca de places d’aquests ensenyaments i un augment en el nombre de nouvinguts feia aconsellable incloure de nou, aquests ensenyaments en l’oferta formativa del centre.

En global, els ensenyaments i cursos que oferirà el CFA Palau de Mar el curs vinent són els següents:

 Ensenyaments  Nivell Grups Places
Ensenyaments de Llengües  Llengua catalana 1 1 25
 Llengua catalana 2 2 50
 Llengua catalana 3 1 25
 Llengua castellana 1 1 25
 Llengua anglesa 1 2 50
 Llengua anglesa 2 3 75
 Llengua anglesa 3 3 75
 Llengua francesa 1 1 25
 Llengua francesa 2 1 25
 Llengua francesa 3 2 50
Cicle d’educació secundària  GES 1 1 35
 GES 2 1 35
Informàtica  Informàtica Competic incial 3 75
 Informàtica Competic 1 3 75
 Informàtica Competic 2 2 50
 Informàtica Competic 3 3 75

 

Publicades les dates de preinscripció i matrícula pel curs 2017-2018

S’ha publicat la Resolució amb el calendari de preinscripció per al curs 2017-2018, entre els quals es troben els ensenyaments impartits en centres i aules de formació d’adults.

Estudiants del GES del CFA Palau de Mar

Estudiants del GES del CFA Palau de Mar

En concret, el calendari de preinscripció i matrícula que estableix la resolució

 • Publicació de l’oferta d’ensenyaments: 22 de maig de 2017.
 • Publicació de l’oferta de places: 15 de juny de 2017.
 • Període preferent d’informació i orientació dels nous alumnes: durant el mes de juny de 2017.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 27 de juny de 2017.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juliol de 2017.
 • Sorteig: 5 de juliol del 2017 a les 11 hores als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Termini per presentar una reclamació: del 4 al 6 de juliol de 2017.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 7 de juliol de 2017.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 12 de juliol de 2017.
 • Matrícula dels alumnes admesos: de l’1 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Matrícula dels alumnes de la llista d’espera: a partir del 12 de setembre de 2017.

Canvis de grup

Per a tot l’alumnat propi que ja us vareu matricular durant el mes de juny i per tots aquells qui heu obtingut plaça, durant el procés de preinscripció, però que per algun motiu l’horari del grup al qual us heu matriculat no us va bé, podreu sol·licitar canvi de grup durant el proper dilluns dia 12 de setembre, un cop acabat el període de matrícula ordinari i abans de l’inici del període de matrícula extraordinària.

Estudiant de COMPETIC 3

Estudiant de COMPETIC 3

L’horari per a sol·licitar el canvi de grup és:

 • Dilluns dia 12 de setembre de 10 a 13 h

Un cop passada aquesta data, les possibles sol·licituds de canvis de grup s’hauran de gestionar amb el professor corresponent, un cop iniciades les classes.

La viabilitat dels canvis de grup sol·licitades, estan condicionades a la disponibilitat de places dels diferents grups

Save

Save

Publicació de la llista d’admesos al CFA Palau de Mar i de la llista d’espera

D’acord amb el calendari de preinscripció i matrícula per al curs vinent, ja es poden consultar als panells informatius del CFA Palau de Mar la llista d’admesos i la llista d’espera per al curs 2016-17.

Podeu consultar les llistes de 9 h del matí a 9 h del vespre, fins al proper 15 de juliol i a partir de l’1 de setembre.

Estudiants del CAM

Estudiants del CFA Palau de Mar

Recordem que les persones que han obtingut plaça en alguns dels ensenyaments que ofereix el CFA Palau de Mar hauran de formalitzar la matrícula del 2 al 9 de setembre. En cas contrari la plaça s’assignarà per l’ordre establert en la llista d’espera corresponent

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016 en aquest enllaç.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció

Tal com estava previst, avui, dia 5 de juliol, s’ha publicat la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Podeu consultar les llistes als plafons informatius del CFA Palau de Mar, de 9 h del matí a 9 h del vespre.

Aula d'autoformació del CFA Palau de Mar

Aula d’autoformació del CFA Palau de Mar

Recordem que, per a solucionar possibles incidents, s’ha obert un període de reclamacions que acabarà el proper dijous, dia 8 de juliol.

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016 en aquest enllaç.

 

Save

Inici del període de preinscripció i matrícula de l’alumnat de nova incorporació

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, el proper dilluns 20 de juny s’obrirà el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació

Els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments són els que segueixen:

Informàtica:

Dilluns dia 20 De 10 h a 12 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h De 16 h a 20 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 a 13 h De 16 h a 20 h
Dimarts dia 28 De 10 a 13 h De 16 h a 20 h

 

Llengua anglesa:

Dilluns dia 20 De 17 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 28 De 10 a 13 h

 

Llengua francesa:

Dilluns dia 20 De 18 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 16 h a 19 h
Dimarts dia 28 De 16 h a 19 h

 

Llengua catalana:

Dilluns dia 20 De 10 h a 11 h De 16 h a 19 h
Dimecres dia 22 De 10 h a 13 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 h a 13 h
Dimarts dia 28 De 16 h a 19 h

 

GES (Graduat en educació secundària):

Dilluns dia 20 De 10 h a 13 h De 17 h a 20 h
Dimarts dia 21 De 10 h a 13 h
Dimecres dia 22 De 16 h a 20 h
Dijous dia 23 De 10 h a 13 h
Dilluns dia 27 De 10 h a 13 h
Dimarts dia 28 De 10 h a 13 h

 


En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell.

Cal tenir en compte que:

 • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
 • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’ Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2016-17 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

 • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
 • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar per a fer efectiva la matrícula és:

 • Una fotografia de mida carnet
 • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar els horaris dels diferents ensenyaments i dels diferents grups en aquest enllaç i el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017 en aquest enllaç.

Publicació de l’oferta de places (Places vacants)

D’acord amb el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2016-17, aquesta setmana s’ha publicat l’oferta de places vacants del CFA Palau de Mar, un cop ha conclòs el període de matrícula de l’alumnat propi.

Podeu consultar les places disponibles a l’enllaç següent:

Places disponibles curs 2016-2017

Horaris provisionals curs 2016-2017

Us deixem aquí els horaris provisionals del curs 2016-2017

Recordeu que els horaris definitius no estaran disponibles fins a principis del curs vinent

 Llengua catalana 1  dilluns de 12 h a 13 h i dijous d’10 h a 12 h
 Llengua catalana 2 (matí)  dilluns de 12 h a 14 h i dimecres de 9 h a 11 h
 Llengua catalana 2 (tarda)  dimarts de 18 h a 20 h i dijous 18 h a 20 h
 Llengua catalana 3 (matí)  dijous d’11 h a 13 h i divendres de 10 a 12 h
 Llengua catalana 3 (tarda)  dimarts de 19 h a 21 h i dijous de 19 h a 21 h
 Llengua francesa 1  dimecres de 10 h a 13 h
 Llengua francesa 2 (matí)  dijous de 9 h a 12 h
 Llengua francesa 2 (tarda)  dilluns de 15 h a 18 h
 Llengua francesa 3  dilluns de 19 h a 21 h i dimarts 18 h a 20 h
 Llengua anglesa 1 (matí)  dilluns de 9.30 h a 12.30 h
 Llengua anglesa 1 (tarda)  dimecres de 15.30 h a 18.30 h
 Llengua anglesa 2 (matí)  dimecres de 9 h a 12 h
 Llengua anglesa 2 (tarda)  dilluns de 16.30 h a 19.30 h
 Llengua anglesa 3 (matí)  dimarts de 9 h a 11 h i divendres de 9 h a 11 h
 Llengua anglesa 3 (tarda)  dilluns de 15 h a 17 h i dijous de 16 h a 18 h
 Competic inicial (matí A)  dimecres de 9 h a 10 h i dijous de 11 h a 13 h
 Competic inicial (matí B)  dimecres de 10 h a 12 h i divendres de 10 h a 11 h
 Competic inicial (tarda C)  dilluns de 15 h a 16 h i dimarts de 15 h a 17 h
 Competic inicial (tarda D)  dilluns de 16 h a 18 h i dimarts de 17 h a 18 h
 Competic I (matí) A  dilluns de 9 h a 11 h i divendres de 9 h a 10 h
 Competic I (matí) B  dimarts de 12 h a 14 h i dijous de 10 h a 11 h
 Competic I (tarda)  dilluns de 18 h a 19 h i dimecres de 16 h a 18 h
 Competic II matí  dilluns de 11 h a 13 h i divendres d’11 h a 13 h
 Competic II tarda  dilluns de 19 h a 21 h i dimecres de 19 h a 21 h
 Competic III (matí)  dilluns de 13 h a 14.30 h i dimecres de 12 h a 13:30 h
 Competic III (tarda) A  dimarts de 18 h a 19.30 h i dijous de 18 h a 19.30 h
 Competic III (tarda) B  dimarts de 19.30 h a 21 h i dijous de 19.30 h a 21 h
 GES I (tarda)  de dilluns a dijous (tarda)
 GES II (tarda)  de dilluns a dijous (tarda)