Horaris grups curs 2014-2015

Us deixem els horaris definitus dels grups dels diferents ensenyaments que s’impartiran al CFA Palau de Mar durant el curs 2014-2015.

Grup
Horari
Llengua catalana 1
dilluns 11 a 12 h
divendres 12 a 14 h
Llengua catalana 2
dimarts 18 a 20 h
dijous 18 a 20 h
Llengua castellana 2
dimecres 12 a 14 h
divendres 11 a 13 h
Llengua catalana 3 (matí)
dimarts de 9 a 11 h
dijous de 10 a 12 h
Llengua catalana 3 (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 19 a 21 h
Llengua francesa 1
divendres
de 10 a 13 h
Llengua francesa 2
dimarts de 15 a 16 h
dijous 15 a 17 h

Llengua anglesa 1

dimarts de
9:30 a 12:30 h
Llengua anglesa 2 (matí)
dimecres de 9 a 12 h
Llengua anglesa 2 (tarda)
dilluns de
15:30 a 18:30 h
Llengua anglesa 3 (matí)
dimarts de 12 a 15 h
Informàtica Competic inicial (matí A)

dimecres d’11 a 12 h
dijous d’11 a 13 h

Informàtica Competic inicial (matí B)

dimecres de 12 a 14 h
divendres d’11 a 12 h

Informàtica Competic inicial (matí C)
dimarts de 9 a 10 h
dijous 9 a 11 h
Informàtica Competic inicial (tarda)
dilluns de 18 a 19 h
dimarts 17 a 19 h
Informàtica Competic I (matí A)
dilluns de 9 a 11 h
divendres de 9 a 10 h
Informàtica Competic I (matí B)
dimarts 12 a 14 h
divendres 10 a 11 h
Informàtica Competic I (tarda)
dilluns 19 a 21 h
dimecres 18 a 19 h
Informàtica Competic II (matí)
dilluns 12 a 14 h
divendres 12 a 14 h
Informàtica Competic II (tarda)
dimarts 19 a 21 h
dijous 19 a 21 h
Informàtica Competic III
dilluns 11 a 12 h
dimecres 9 a 11 h
Curs d’Accés als cicles formatius de grau mig (CAM)
dilluns de 15 a 20 h
dimarts de 15 a 21 h
dimecres 16 a 18:30 h
dijous 15 a 20 h
Graduat d’Educació Secundària I

dilluns, dimarts i dimecres tarda

Graduat d’Educació Secundària II
dilluns, dimarts, dimecres i dijous tarda