Inici del període de preinscripció pel curs 2017-2018

Tal com vàrem anunciar fa uns dies, avui, dilluns 19 de juny s’ha obert el període de preinscripció i matrícula per a l’alumnat de nova incorporació

Recordeu que podeu trobar els horaris de preinscripció dels diferents ensenyaments en aquest enllaç.

En el moment de realitzar la preinscripció els diferents tutors realitzaran una entrevista prèvia per determinar els coneixements de la persona que realitza la preinscripció i ubicar-la al nivell més adequat, qui, si s’escau, haurà de realitzar una prova de nivell. És per això que us demanem que vingueu amb temps suficient per a poder desenvolupart aquest procés d’una forma ordenada i efectiva.

Estudiant del CFA Palau de Mar

Estudiant del CFA Palau de Mar

L’orientació i l’assessorament i la ubicació d’un futur estudiant en el nivell adequat és un element clau per assolir l’éxit en els estudis i és un procés que requereix temps.

En el moment de fer la preinscripció, cal tenir en compte que:

  • En el supòsit de voler inscriure’s en més d’un ensenyament, s’haurà de fer en un únic imprès, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
  • Només es pot presentar la sol·licitud de preinscripció en un centre, en el cas contrari la preinscripció serà nul·la.
  • Si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Els ensenyaments que s’imparteixen al CFA Palau de Mar pel curs 2017-18 són gratuïts, si bé durant el procés de matrícula, un cop adjudicades les places, haureu de fer efectiu el pagament en concepte de despeses i manteniment de materials educatius, que el Consell de Centre va establir en:

  • 30 € estudiants dels ensenyaments d’informàtica (COMPETIC)
  • 20 € estudiants de la resta d’ensenyaments.

Recordeu que la documentació que haureu de portar, per a fer efectiva la preinscripció és:

  • Una fotografia de mida carnet
  • DNI: Original i fotocòpia

El CFA Palau de Mar no disposa de servei de copisteria.

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 en aquest enllaç.