Acords Consell de Centre

El passat divendres dia 5 de setembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre del curs 2014-2015.

Reunió del consell de centre

Reunió del consell de centre

En aquesta reunió es van prendre, entre d’altres, les decisions següents:

Aprovació de la programació general anual

Aquest document que guia les activitats del centre durant el curs inclou el calendari escolar i per tant els dies de lliure disposició (dies festius a proposta del centre).

Les dates fixades com a dies de lliure disposició per al curs 2014-2015 han estat:

  • 31 d’octubre de 2014
  • 16 de febrer de 2015
  • 22 de maig de 2014

Modificació de la normativa d’organització i funcionament de Centre (NOFC)

A proposta de l’equip directiu el consell de centre va aprovar una modificació de les NOFC per tal que les baixes per absentisme puguin ser comunicades a les persones afectades per correu electrònic.

“En cas de baixa per absentisme continuat no justificat a partir del curs 2014-15 i segons els documents per a l’organització i la gestió dels centres, aquest procediment pot incloure la notificació via correu electrònic o bé també mitjançant una relació que es publicarà al tauler d’anuncis del centre.”

Podeu consultar la versió actualitzada de les NOFC fent clic en aquest enllaç

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *