Featured post

El Cooppel a les aules de totes les edats, a les universitats i a les escoles i als instituts.-

La pràctica del Cooppel és cultura de la Dinàmica Mental Creativa, jugar és entrenar-nos

Les aplicacions en les aules de totes les edats, aquest curs 2012-13 ha estat en actes culturals de pobles i ciutats (Tarragona, Falset, Reus i Valls) , en biblioteques públiques, en aules de la universitat U.R.V., a escoles i a instituts.

El proper curs 2013-14 tenim la intenció de portar el Cooppel a més dels llocs del present curs 2012-13 , a les aules de la gent gran, a esplais, a altres universitats d’arreu de Catalunya i d’Espanya, en museus i altres espais com d’associacions culturals i socials, com de necessitats educatives específiques.

8.- Primeres experiències a les aules.-

A la universitat en tres aules de la URV i a l’ensenyament bàsic a dos escoles, una rural i l’altre de poble  i a un institut de ciutat han dut experiències amb el +3B aquest curs escolar 2012-13.-

A l’institut a l’ESO en l’hora de tutoria i a batxillerat en la llengua anglesa.-

Foto superior: A batxillerat a llengua anglesa. Foto inferior, en una aula d’estudiants universitaris de la URV.

 

7.- Nivell 01. Iniciació a la cooperació. El 3B a les aules.-

En marxa el primer curs de 100 hores per a la implantació de la Dinàmica Mental Cooperativa de J.M. Ferran.

Ensenyar el 003B+ADN. Aplicar-lo per a aprendre a aprendre, estudiar, resoldre conflictes i problemes i proposar iniciatives i apostes d’ajuda solidària als demés.

“Ajudant als demés és com més aprens. A més de fer de mestre i compartir aprens que els altres tenen una altra forma d’aprendre. I això és el més important”. J.M. Ferran 2011.

Jugant amb la Dinàmica Mental Cooperativa és la pau. “Ni que moltes vegades sols veiem la part del camí”

“No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí. – Mahatma Gandhi”

6.- 3B: L’invent d’aprendre més i millor amb menys esforç.-

Amb l’esforç que ja dediques, amb 3B+ADN  veuràs que amb menys esforç s’aprèn més i millor a nivell personal com col.lectiu.

Practica’l i viu amb més satisfacció.

El 3B està inspirat amb la sardana i els castells humans. L’autor l’ha descobert a partir d’aplicar en la pràctica de la conversa cooperativa diversos principis científics. En filosofia està més a prop al deconstructivisme de la creativitat i el procés mental central és la dinàmica cíclica: cooperar, recooperar i decooperar. En conclusió és tracta d’aprendre a cooperar com ho entenem en la nostra societat, però cal que tothom tingui igualtat d’oportunitats davant dels rols cooperatius i dels seus aprenentatges. Fins a tenir consciència decooperativa és a dir: tenir l’esquema mental de cooperar, de recooperar en igualtat i decooperar o esquema mental d’invertir el procés de la presa de decisions en finalitat avaluativa. Invertir el procés de cooperació i de recooperació i descobrir els aprenentatges de contingut com de forma que hem aconseguit.

A sota edifici deconstructivista. I les taules buides, quan s’omplen per persones que conversen hi ha una construcció única. Si juguen a un joc hi ha certa geometria però amb el 3B es fan composicions deconstructivistes de grups quan mentalment es sap jugar.

El 3B primer té una composició grupal i escènica geomètrica com per exemple grups de quatre que juguen a les cartes per passar a iniciatives deconstructivistes de grups segons les competències que volem treballar.

Des del mes de març passat l’hem presentat a estudiants universitaris en classes de lletres, Educació i Economia, a més dels estudis de ràdio i a associacions. També va ser presentat en el Col.legi de Psicòlegs de Catalunya Delegació de Tarragona.

http://www.printgrup.com/numen/numen56/numen56.html#p=38 A la dreta de la revista pàg. 38

I de forma oficial es farà la presentació en tots els àmbits i sectors socials i educatius en les VI jornades Cooperis.

Programa interactiu de les jornades:

http://blocs.xtec.cat/003b/2012/09/21/calendari-actualitzat-dia-hora-lloc-ponents-temes-interessant-per-a/

http://blocs.xtec.cat/003b/   Article 02

5.- COM FUNCIONA 3B CURS?.-

Aquest bloc és com la caixa d’eines del curs de cooperació i del recurs 3B.

Pots mirar les fotos de sota que van acompanyades de frases positives envers a la cooperació educativa  i la seva importància davant l’aprendre amb iniciatives i amb autonomia: aprendre sol, amb ajuda i en cooperació.

A la dreta a dalt tenim les pàgines de desenvolupament del curs i a sota els blogrolls (links de webs, blocs i altres recursos digitals que es troben a internet).

A partir dels teus interessos i necessitats amb la  teva ajuda i la nostra anirem confeccionant el bloc, tant en les pàgines com en les fonts a que els blogrolls ens adrecen. Esperem que aquest curs sigui del teu interès i et faciliti a trobar les satisfaccions merescudes de les teves pròpies experiències a l’aula.

Ànims i en marxa.   info@cooperis.cat