25.- 3B+Plantejament de la investigació acció en el centre docent (PIAC Docent).-

ATENCIÓ AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ INTERACTIVA

I.- Presentació:

Primer cal considerar l’actual plantejament i execució del PRACS amb les famílies    +F

http://blocs.xtec.cat/comental/2013/04/12/05-plantejament-de-la-recerca-accio-col-laborativa-i-cooperativa-prac/

Segons els aspectes a treballar al centre docent:

Imatge, identitat i marca

Prioritat perfil col.laborador de les famílies

Coherència i lideratge de l’equip docent i les relacions humanes i en el tractament de la comunicació, la planificació i la motivació.

Com millorar les condicions de treball?

Tota iniciativa que generi una estratègia per a incidir amb la planificació i la motivació de les famílies fomentarà la millora actitudinal, el treball escolar, les tasques escolars a casa i les aspiracions de l’alumnat i dels pares+mares. Fomentar la il·lusió, les idees clares, sentir-se part del grup, identificar-se amb el centre educatiu.

Tota atenció als pares i a les mares augmenta la seva implicació i la seva col·laboració.

II.- Variables en la millora docent i la qualitat de vida de la tasca docent:

1.- Actitud  (AcT).doc……………………….  (AcT).alu

2.- Metodologies (MeT).doc………………. ( TeS   i TeC ).alu

3.- Recursos (ReC).doc……………………..  (ReC).alu

4.- Evidències en els resultats: els productes i els materials elaborats. Les produccions. Les proves d’activitats i els examens, altres.  (EVI) doc+alu

5.- Aspiracions docents i satisfaccions en les tasques.    AsP.doc     i    AsP.alu

III.- Estratègies per a introduir el +3B partint de problemes, necessitats, interessos i capacitats docents i amb l’afany de donar resposta educativa adequada a casos singulars o col.lectius d’alumnes (alu):

1.- Agent. El mateix professorat, seguint instruccions o una guia

2.- La docència compartida. Agent extern d’una hora. Visites externes. Observació de les experiències.

3.- Altres formes més espontànies: Converses, reunions, seguiment de casos, comunicació electrònica i digital.

Control de variables:

+3B……….. + autonomia de l’alumnat…………millora de la condició de treball.

(AcT, TeS, TeC, AsP, PiL)…………incidència en el resultat de les notes (NoT)

Tesi: La implantació del +3B a l’aula i al centre implicarà una millora de les condicions de treball docent i una millora del rendiment acadèmic de l’alumnat.

Si la implantació es fa paral·lela amb les famílies implicarà més satisfacció dels pares i de els mares pels esforços invertits en les tasques escolars a casa (TeC).

IV.- Cal tenir el control i la supervisió que la pràctica +3B és correcta i compleix les condicions de la garantia de qualitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *