23.- Tast de la DMC +3B, avui denominat el Cooppel.-

Consisteix només en mostrar i en aprendre unes de les 8 tasques mentals:

De les 08 tasques mentals compartides a la fi d’implantar de forma completa la Dinàmica Mental Cooperativa 3B, ens centrarem en:

Primer explicar la immersió en la piscina dels valors i de les opersones i els seus projectes.

Segon autocrítica sobre la campanya “Construim la pau en la ment de les persones i creixem junts en el cor dels seus projectes” Combatim  la pobresa mental ocasionada per l’autoexclusió i la manca de cooperació.

Tercer .- Decidir la presentació al grup classe i inici del mapa de sessions de 15 minuts a la setmana.

Exposició i col.loqui clarificador de les intencions d’ensenyar la D.M.C. 3B .  45 minuts.-

Es prepara una curta exposició de l’estratègia de millorar la cooperació en l’aprenentatge de la Dinàmica Mental Coperativa.-

Donem a coneixer que l’entrenament de la Dinàmica té 7 passos.-

Però nosaltres en aquest tast sols farem els tres primers

Sense cap cost, reutilitzant jocs de taula i de tauler i amb folis i els recursos de qualsevol estoig (llapis, bolígrafs de colors….) podem generar un ventall complet de recursos i ajuts a l’aprenentatge.

Els tres primers passos , en color verd, dels set

Ara podem veure els tres primers dins dels set de l’entrenament de la Dinàmica Mental Cooperativa 3B en els set passos que s’especifiquen:

Pas (1) dels ritmes (la sardana). En aquest pas es tracta d’aprendre el ritme de repartir cartes o fitxes amb agilitat a la música de la sardana.


Tot seguit s’escolleix un centre d’interès o uns continguts que volem treballar. A partir de Mapes de la Ment  fem una pluja d’afirmacions que després tot seguit el personal jugador en farà preguntes i respostes i confeccionarà 3B+Cartes.

Pas (2) dels moviments (escacs). Aquí amb el ritme anterior aprenem els moviments de les cartes, daus, 3B+Cartes, fitxes de domino, de parxís ..etc  Per això és important la campanya REUTILITZEM jocs de taula i de tauler usats.


Pas (3) dels escrits (cartes). Agafem folis i els retallem a 1/8 fraccions. Denominades “cartes o targetes B”. En aquestes cartes B escrivim en una cara les preguntes i a l’altra les respostes. Podem reduir el foli a 1/4 i doblegar-les en una cara posar les preguntes i a l’altra les respostes i a les dues de l’interior: els mapes de la ment i el recurs mnemotècnic d’ajuda per a recordar. El/la jugador/a aquí ja pot jugar sol, en parelles i preparar-se a jugar al 3B en trío.


La resta de passos es porten a terme en una planificació dins dels clubs 3B.


Pas (4) de passar la pilota (la paraula) (futbol). En aquest nou pas, tot dominant els altres tres. Es tracta ara de jugar amb el torn de paraula i en l’expressió oral. Aquest nivell oral és més abstracte, més formal i menys sensorial. per això ara ja estem preparats a jugar amb la paraula oral i passar el torn com si fos una pilota. Quan un per distracció per el torn per no usar la paraula de forma adequada li diem “gol”.  ”Gol i perds el joc”

Pas (5) de plantejar una excursió (projecte, caminada i destí). Dominat els 4 anteriors passos ara entrem en el nucli de les idees i de les iniciatives en la resolució de conflictes, de problemes i de la conscienciació en els processos d’aprendre a aprendre.

Pas (6) de l’assaig col.lectiu del coèxit (castell humà). Dominant els cinc passos anteriors ja podem jugar amb la màxima polaritat d’heterogeneitat i en el coexistisme fent 3B.Cims, 3B.Cisa, 3B. Aplecs etc…

Pas darrer (7) de l’escenificació pública i col.lectiva de les competències bàsiques (teatre). Organitzarem un concurs públic, col.lectiu i amb espectacularitat escenes de coexistisme col.lectiu amb premis i/o reconeixements socials honorífics i afectius.

Aclariment important per l’interès filantròpic de la Dinàmica Mental Cooperativa 3B  i de la seva vulnerabilitat i en el risc del desprestigi de la cooperació pels poders fàctics.

Els set passos estan registrats en la propietat intel·lectual espanyola  © 2011 a nom de Josep Maria Ferran i Torrent  i en tràmit de registre de la propietat industrial ® i de les seves limitacions i barreres a la lliure difusió mundial a més degut a la vulnerabilitat i els riscos que presenta la Dinàmica Mental Cooperativa 3B es demana el testimoni protector de la UNESCO ja que es molt fàcil un mal ús, decaure en rutines, modes o males aplicacions o  caure en manipulacions consumistes o d’altra mena. Tot això és a la fi de protegir a les persones i permetre les condicions de qualitat i de garantia de resultats es lliurarà a la UNESCO el proper dia 18 de juliol de 2013.

Amb la D.M.C. 3B  es treballa l’economia de les iniciatives, dels valors i la de la motivació 3B  amb la utilització de monedes “ecols” que vol dir  “economia col·laborativa solidària” on en cada municipi té el seu propi nom. Per exemple a  Tarragona és el “ Franquès” en memòria al científic cooperant internacional N’Antoni de Martí i Franquès, en altres municipis com per exemple Cabacés (El Priorat) és el “roc” en al·lusió a l’ermita de sant Roc que està a l’equador de la distància entre el poble i l’ermita de la Foia, el peu del Montsant. A Riudecanyes és el “DiT” en al·lusió al dit de frai Pere Perelló que es conserva després de 500 anys a l’església de Riudecanyes. També es treballa l’ecologia de les relacions psicofísiques i psicosocials. Amb una visió clara de l’ecologia i l’economia dels resultats.  +ADN que vol dir actitud de cara a capacitar-se en el Nucli de les competències bàsiques transversals amb més Agilitat en la Dinàmica de rols per Nexes neuroplàstics mentals respecte a coneixements, a iniciatives i a apostes d’ajuda als demés en el repte d’aprendre a aprendre.

El lema 3B del seu autor és “Està més bé i és més bo i bonic, decidir mentalment sense barreres”. Per arribar a aquest invent l’autor ha invertit 37 anys d’iniciatives en el voluntariat promotor cultural, és a més associacionista i reconegut investigador activista psicosocial.

Si els milions de persones que s’impliquen en el carnaval ho facin en el futur també en la Dinàmica Mental Cooperativa “””3B)))…  formalitzaríem un gran canvi en tot el món. “Amb la Dinàmica Mental Cooperativa 3B  ”””DiMaC*3B)))… homenatgem amb espectacle col.lectiu l’aprenentatge autònom de la cooperació i més encara des de la cooperació en els seus efectes mentals, millorem l’aprenentatge sol i amb ajuda. A la vegada de fer les persones més solidàries en delectar-se dels seus projectes personals i col.lectius”

3.- La col·laboració en el desplegament del bloc de suport al Pla d’Acció Tutorial  PATMF: http://blocs.xtec.cat/patmf/

 

Aquí es desplegarà en articles els passos a seguir per aplicar la Dinàmica Mental Cooperativa a l’aula.   De febrer a juny.

Tasca 06.- Recollim mostres del treball de l’alumnat, situacions de les dinàmiques grupals, visitants externs,  …i en fem fotos digitals que després exposarem en el nostre bloc PAT MF. També poden ser vídeos curts de com aprenen els/les  alumnes i com s’interactuen entre ells.

4.- Memòria personal breu.- Com a full de ruta a l’aula que s’inclourà dins del grup docent que porta a terme aquest curs i/o que té en marxa actuacions cooperatives a l’aula. Constarà els punts 01, 02 i 03 anteriors. (Màxim 2 fulls per les dues cares). Lliurar-la en el mes de juny, el dia 06 de juny (06-06-13)

Tasca 07.- Elaboració d’una memòria breu personal que es sumarà a les memòries dels companys/es. És la part justificativa a nivell oficial a més de la part visual dels blocs i de les fotos.

5.- Activitat de compartir el treball realitzat entre els companys/es. Per mitjà del bloc PATMF a dalt mencionat (fotos i textos curts)  i a nivell presencial en quan sorti l’ocasió abans d’acabar el curs escolar 2012-13. Moments que es consensuaran.

Tasca 08.- És la final. Consisteix en l’intercanvi i en el compartir les experiències amb altres persones i altres professionals. Exposar en una sessió de seminari. Dins d’un curs de formació del professorat o bé dins del suport de formació a les famílies. També podràs participar en una ponència de les VII jornades Cooperis en el mes d’octubre de 2013

V jornades Cooperis   de 2011       http://blocs.xtec.cat/aprenremeis/ Tarragona

VI jornades Cooperis  de 2012       Tarragona

http://blocs.xtec.cat/003b/ i en concret la memòria dels actes   http://blocs.xtec.cat/003b/11-ponents-entitats-i-recursos-de-les-jornades/

Per a qualsevol consulta o consideració: Escriu a info@cooperis.cat

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *