16.- L’economia de la cooperació creativa. Conceptes-

Català- Castellà.-

Les paraules són com les aus. En la creativitat volen en la nostra ment però quan tenen gana i set toquen a terra, l’aigua..i això fa que la vida continuï      Ferran 03       09-11-12   Deganat de Lletres

Vocabulari/ vocabulario.-

1.- Timbre.-

1. m. Sello, de tamaño parecido al de correos, que se aplica a ciertos documentos o artículos de comercio para satisfacer el impuesto del timbre.

2.- Moneda.

(Del lat. monēta).

1. f. Pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor, y, por ext., billete o papel de curso legal.

3.- Banca.-

banca

1 1 f. [LC] [IMF] Seient de fusta amb quatre petges, sense braços ni respatller, semblant a una taula baixa.
1 2 f. [LC] [IMF] Estri de forma anàloga que serveix de suport a un cossi, una gerra, etc., damunt el qual es posa la persona que erera, la que renta, per preservar els peus de la humitat, etc.
1 3 [LC] [IMF] caure de la banca Caure de l’escambell.
2 f. [LC] [IMF] Taula amb els dos petges de davant més alts que els dos de darrere, com la que serveix per a rentar.
3 1 f. [LC] [IMF] Seient rodó amb un sol petge al centre, com el que usen els picapedrers.
3 2 f. [LC] [IMF] Seient individual fet d’un tros de fusta quadrat o rodó sostingut per tres petges.
4 f. [LC] [ECT] Comerç que fan els bancs, que consisteix principalment en operacions de gir, de canvi, de descompte, a obrir crèdits, a portar comptes corrents, a comprar i vendre efectes públics. Operacions de banca.
5 1 f. [ECT] Conjunt de bancs que constitueix el sistema bancari.
5 2 f. [ECT] Entitat bancària.
6 1 f. [LC] [JE] En alguns jocs d’atzar, quantitat que posa en joc el banquer, que juga contra tots els altres jugadors o punts. Haver-hi deu euros de banca. Tenir la banca.
6 2 f. [LC] [JE] Persona que té la banca. La banca ha guanyat tres cops seguits.

4.- Borsa/ Bolsa.

borsa

1 f. [LC] [ECT] Lloc públic on es reuneixen els agents de canvi, on es negocien els valors mobiliaris admesos a cotització. Negocis de borsa.
2 [ECT] [SO] borsa de treball Entitat destinada a fer conèixer les ofertes i les demandes d’ocupació.

 

5.- Abonament.-

abonament2

1 m. [LC] [ECT] Contracte pel qual hom paga un import per gaudir d’una cosa o d’un servei per un temps determinat. Prendre un abonament a un teatre, a un diari. L’abonament als banys li ha costat el doble que l’any passat.
2 m. [ECT] Pagament 1 .
3 m. [ECT] Assentament fet en l’haver d’un compte.

6.- Apostes/ Apuestas.-

Pacte o contracte que fan dues persones que disputen sobre alguna cosa, segons el qual qui resultarà que no té raó o s’equivoca ha de donar a l’altra una quantitat determinada o qualsevol altra cosa.

Penyora

1 1 f. [LC] [DR] Cosa que es posa en mans d’algú com a garantia del pagament d’un deute, del compliment d’una obligació. Li vaig deixar molts diners, i ell em donà de penyora un rellotge d’or.
1 2 f. [LC] per ext. T’he donat la meva paraula: vols una altra penyora?
2 f. [DR] penyora de drets Penyora que ha de recaure sobre drets que tinguin caràcter mobiliari, que estiguin dins el comerç i que es puguin posseir.

 

7.- Negoci/ Negocio.-

Diner. Amb recompensa de diners

8.- Crèdits/ Créditos.-

Crèdit

1 m. [LC] Confiança que inspira la veracitat d’algú o d’alguna cosa. Donar crèdit a una notícia. Ell em mereix tot el crèdit.
2 1 m. [LC] Confiança que inspira la solvència d’algú. És un comerciant que té molt de crèdit.
2 2 m. [LC] [ECT] [AD] Acte de confiança associat a l’intercanvi de dues prestacions desfasades en el temps, els béns o mitjans de pagament lliurats, contra la promesa de pagament.
3 m. [LC] [ECT] Autoritat, influència, que hom té prop d’algú per la confiança que hom li inspira. Tenir crèdit prop d’un ministre.
4 m. pl. [LC] Relació de les persones, entitats, empreses, etc., que han participat en l’elaboració d’una publicació, d’un programa de televisió, d’un disc.

9.- Sensorialització/ Sensorialización de los proyectos y de la vida.-

Procés de decisions aprenentatge per les quals visualitzem, auditem, toquem, tastem, olorem els processos i els resultats de forma que es puguin mesurar i avaluar.-

Quan trobes la paraula adequada, trobes la llum de la bellesa del teu cor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *