Implementació del projecte d’Egipte – 1ESO

En aquest article parlarem de com vam implementar el projecte d’Egipte de 1r ESO.

En les primeres reunions dels professors vam decidir el tema que ens agradaria que l’alumnat treballés en el projecte. Egipte va ser el tema que finalment es va escollir i els objectius que es van establir van ser: conéixer l’Antic Egipte, millorar el treball en grup i potenciar l’autonomia i la creativitat. Es va acordar que l’assoliment d’aquests objectius es materialitzaria en tres productes finals: una peça teatral (dramatització, attrezzo i disseny de vestuari), un kahoot i un mural. Per últim, el tema va estar dividit en sis parts diferenciades: medi físic, economia i societat, eix cronològic, tombes, béns i escriptura.

L’organització del professorat vam considerar-lo un aspecte molt important. Vam considerar que sempre en determinats moments, si l’organització del centre ho permetia, hi hauria dos professors a l’aula. Per això, es creen horaris nous. En aquests horaris hi havia professors que preferien estar majoritàriament dins del mateix grup i no anar canviant de grup cada hora per tal d’afavorir la coherència del projecte.

També vam considerar important remarcar que la figura del professor a l’aula havia de ser de suport, no d’instructor. El professor de suport és el que s’encarrega de donar solució al problemes que van sorgint durant en el funcionament normal del projecte i aclarir dubtes que dins del grup no han pogut aclarir. Aquest aspecte ajudava a potenciar l’autonomia dels alumnes.

Una vegada definits aquests primers aspectes vam començar a preparar la documentació necessària, alhora que es continuava treballant l’organització d’aquest.

La documentació generada és de dos tipus, orientada al professorat i orientada a l’alumne. Tota aquesta documentació s’inclou dintre de un  Moddle ,on s’inclouen les instruccions detallades per desenvolupar el projecte i els documents d’avaluació. Cada grup de treball tenia un ordinador (amb el seu carregador) i una tauleta  per poder consultar la informació del Moodle.

Cadascun dels subtemes els va treballar un grup. El grup-classe va quedar per tant organitzat en sis grups de treball. Aquests han estat formats a partir de les preferències de l’alumnat, tot i que és el docent qui s’encarrega de la distribució final. Pel que fa al criteri d’assignació del tema als diferents grups de treball, es decideix fer-ho mitjançant un concurs matemàtic.

A mesura que avancen les sessions de preparació es concreten altres aspectes com la temporització i el material. S’acorda que el projecte es durà a terme durant sis dies lectius i que cada grup disposarà d’un ordinador portàtil i una tauleta.

En finalitzar el projecte vam fer una reunió de valoració. Però això ja és un altre tema…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *