Metodologia genèrica

Metodologia del Treball per projectes

Un projecte comença amb una pregunta motivadora amb l’objectiu de generar unes altres que vagin conformant el projecte en si mateix. Aquestes preguntes que sorgiran en el transcurs del treball dels alumnes, generaran per tant uns continguts transversals propers a les inquietuds dels alumnes i permetran un aprenentatge significatiu per a ells.

El paper del professor/a ha de ser de dinamitzador/a. És a dir, en el cas en què els alumnes se sentin perduts, no sàpiguen per on seguir investigant, o es quedin bloquejats, el professor /a ha de ser capaç de formular d’altres preguntes per incentivar la curiositat i poder, d’aquesta manera, seguir construint més aprenentatges significatius.

El treball que es realitza al projecte determina la transversalitat de les assignatures, i el desenvolupament per competències, dels alumnes..

 

Com ens organitzem a la classe:

1- Tipologia de grups: Grups naturals? grups creats pels professors on cada alumne té un rol determinat?

2- El diari d’aprenentatge:…és el mateix que el quadern de bitàcola? Com a metodologia o estratègia per que els alumnes puguin valorar què estan aprenent.

3- L’autoavaluació com a mètode de saber com aprenen entre ells.

4- L’objectiu final és compartir amb la resta de companys tot allò que s’ha après? el premi és l’orgull dels alumnes mostrant la feina feta a l’exposició final amb els pares i d’aquesta manera integrem l’escola a les famílies com una part més de l’engranatge de la comunitat educativa?

5- La producció final. Com s’exposarà; davant de les famílies i davant de la resta de companys.

 

Metodologia d’un dels nostres projectes: el de 1r d’ESO

A continuació us deixem un enllaç per tal que pugueu veure la metodologia d’un dels nostres projectes, concretament del que s’està portant a terme a 1r d’ESO: “Recuperem el món”.

En aquest document trobareu el disseny del projecte de forma pautada i mitjançant una graella que respon de forma concisa i clara al que s’ha fet en aquest projecte de 1r d’ESO que es va implementar ja el curs passat.

Feu-hi un cop d’ull! Endavant!!!

Disseny del projecte de 1r d’ESO_ Recuperem el món (2)

Metodologia d’un dels nostres projectes: el de 2n d’ESO

A continuació us deixem un enllaç per tal que pugueu veure la metodologia d’un dels nostres projectes, concretament del que s’està portant a terme a 2n d’ESO: “La fira de les llengües”.

En aquest document trobareu el disseny del projecte de forma pautada i mitjançant una graella que respon de forma concisa i clara el que s’ha fet en aquest projecte de 2n d’ESO que s’ha implementat per primera vegada aquest curs.

Feu-hi un cop d’ull! Endavant!!!

Disseny projecte 2n d’ESO La Fira de les llengües.doc-2

Presentació ppt

Quina metodologia hem fet servir?

Aprenentatge col·laboratiu: La major part del projecte treballem de manera cooperativa, a partir de grups heterogenis. Poques classes magistrals.

Ex: El còmic el treballem conjuntament.

Col·laboració entorn: Treballem amb entitats del poble com el Grup de recerca local.

Ex: Exposició de cal Badia organitzada pel GRL.

Aprenentatge amb tecnologia: L’alumnat utilitza les noves tecnologies que té a l’abast per a treballar, cercar informació, etc. Creiem que la tecnologia empodera l’alumnat.

Ex: El Wikiloc

Aprenentatge de servei: L’ensenyament fa participar els estudiants en un servei comunitari que s’integra amb els objectius d’aprenentatge del currículum acadèmic.

Ex: Sortida al bosc