Implementació

Els projectes comencen amb una sessió inicial amb caràcter motivador. Se’ls mostra un vídeo presentant la temàtica central i la pregunta motivadora del projecte.

En alguns dels projectes, els alumnes reben una rúbrica on s’orienta la seva avaluació, de tal manera que ja sàpiguen què s’espera d’ells en tot moment.

L’obtenció de la informació és, principalment, a través de la recerca a Internet. En alguns casos, també s’ha fomentat la recerca a biblioteques i treball de camp.

Per recollir i sistematitzar aquestes recerques, els alumnes disposen d’una diari de bitàcola (digital o en paper), on registraran totes les recerques que fan, els aprenentatges detectats, els problemes sorgits dins i fora dels grups de treball, continguts que van sorgint, i que també els servirà de guió per a la planificació de la seva feina. En aquest diari també anoten aquella informació que creien saber i que ha variat, o han consolidat, arran de la seva recerca.

Per tal d’estructurar el procés de producció, els alumnes s’organitzen en diferents càrrecs dins del grup que poden intercanviar segons les necessitats del propi grup. Les tasques a realitzar per cada càrrec passen per la direcció del grup (gestió de tasques per company), gestió documental, gestió del temps (de cada sessió i planificació de les següents), i gestió de materials.

Com ho hem implementat?

La implementació del projectes es va fer durant el primer trimestre del curs, d’aquesta manera ens permetia al professorat i a l’alumnat fer propostes de millora. El fet que el projecte impliqués a gairebé totes les matèries i a altres classes de l’ESO, a més també havíem de coincidir amb el Grup de recerca Local… així doncs, vam buscar el moment exacte per poder realitzar de manera còmoda i sense entrebancs, per això vam procurar que fos durant el primer trimestre, just abans de les vacances de Nadal.

Els alumnes visitant l’exposició de la Lola Anglada organitzada pel Grup de recerca local

Els alumnes visitant l’exposició de la Lola Anglada organitzada pel Grup de recerca local

Els alumnes confegint el còmic que repassa l’estada de la Lola Anglada a Cervelló

Els alumnes confegint el còmic que repassa l’estada de la Lola Anglada a Cervelló