Exposició dels cartells elaborats de la fàbrica de Can Samaranch

Un cop elaborats els cartells vam contactar amb el Centre Excursionista de Molkins perquè ens cedís el local (molt cèntric) per fer que l’exposició estigués a l’abast de la població. A les fotos l’acte d’inauguració amb el Regidor d’Educació Xavi Paz.

La fàbrica de Can Samaranch

El 2017 es complien els 40 anys del tancament de la Fàbrica de Can Samaranch, un referent del tèxtil a Molins de Rei. Vam voler aprofitar-lo perquè els alumnes coneguessin la seva història, descobrissin quines eren les condicions de treball de l’època, aprenguessin a treballar amb fonts orals (encara hi ha molts antics trreballadors que ens poden explicar les seves vivències) i que elaboressin una exposició.

Vam organitzar trobades amb els antics treballadors i amb els alumnes.

Personatges que han canviat el món

Objectius del projecte:

 • Conèixer les persones que han canviat la nostra societat
 • Aprendre a fer cerques a internet
 • Sintetitzar continguts i conceptes en imatges
 • Aprendre tècniques per elaborar un collage

Cada grup d’alumnes tria un personatge que cregui que ha fet una aportació important a la nostra societat.

Busca la seva biografia i les seves aportacions i la resumeix en un visual thinking.

S’elabora un collage de cada personatge.

 

Com hem regulat i avaluat el procès d’aprenentatge?

Per aquest projecte  es va optar per avaluar els següents punts :

 20% Actitud i treball cooperatiu en l´aula tant individual com grupal (treball d´aula)

 • Avaluat gràcies a les graelles recollides pel professorat del treball diari realitzat pels alumnes

30%Treball escrit. Dossier degudament completat i annexos amb activitats del dossier 

 • El dossier elaborat i complimentat per tot els membres del grup.
 • Per tal de marcar el ritme de treball es van proposar unes activitats obligatòries per aprovar i unes altres opcionals tenint en ment els alumnes de ritme més ràpid, tenint en compte la diversitat que es va tenir en compte per a la valoració final.
 • Avaluada per l´equip de coordinació de crèdit de síntesis.
 • Instrument d´avaluació: Rúbrica

50% Presentació oral amb suport digital i presentació dels productes realitzats pel grup

 Eina d´avaluació : Rúbrica

Avaluada per el tribunal format per el equip docent

L´avaluació feien ús de la rúbrica presentada, atenent en la part de produccions a:

 • Realització de treballs manuals i artístics
 • La predisposició , participació, organització del mercat medieval així com la vestimenta d´acord amb l´època (mitjançant les fotos que van presentar els alumnes)
 • L´elaboració i presentació dels aliments que es trobaven en venta
 • L´exposició oral incloïa una coavaluació i autoavaluació per part del membres del grup.

Mètode: aprenentatge actiu

En aquest projecte centrat en l’Edat Mitjana hem treballat seguint una metodologia de treball cooperatiu de manera que els alumnes que els alumnes havien d’adoptar diferents rols i fer la seva planificació del treball amb un calendari per tal d’assolir les tasques fixades.

Els grups de treball eren heterogenis de manera que els alumnes s’ajudaven els uns als altres a crear uns productes finals (escut heràldic, bestiari, cartell de la pesta negra, recepta medieval, mercat medieval, propaganda medieval) seguint la metodologia centrada en tasques. El fet de mostrar uns productes finals també a l’exposició fa que els alumnes vegin que van assolint els objectius i dóna un sentit a tot el projecte i fomenta l’autoestima.

Hem intentat realitzar activitats en què els alumnes puguin desenvolupar les diferents habilitats cognitives, per tal d’arribar a un coneixement d’ordre superior amb la creació dels productes finals seguint la piràmide revisada de Bloom, 2001. D’aquesta manera els alumnes havien de predir, imaginar, inventar i crear els seus producte finals per tal d’assolir els objectius plantejats.

Planifiquem!

Introducció:

Aquest projecte naix de la necessitat d’actualitzar el crèdit de síntesi de 2 d’ESO.

En aquest projecte vam pensar unir la major part de competències de les diferents matèries del currículum. Com a resultat vam decidir fer un projecte inspirat en l’època Medieval.

Planificació del projecte:

El projecte ha sigut planificat amb la finalitat de donar resposta a totes les matèries del currículum com li correspon a tot crèdit de síntesi.

 1. Contactar amb l’entitat del poble Espanyol per fer una visita a les seves instal·lacions i sobretot als tallers medievals que ofereixen. L’equip docent va elegir el taller de pintar vitralls per conèixer un dels oficis més antics de la història medieval.
 2. Visita amb l’alumnat de 2n d’ESO al Poble Espanyol i desenvolupament dels tallers per a posteriorment fer algunes activitats del crèdit de síntesi.
 3. Realització d’un dossier de treball proporcionat per Poble Espanyol on es posen en pràctica tots els conceptes estudiats i les tècniques adquirides durant la visita.
 4. Vam contactar amb la empresa “calaix de sastre”, empresa que organitza l’entitat Sancti Felicis, especialitzada en l’època medieval que ens va ajudar a preparar, planificar i organitzar el posterior mercat medieval que muntarien els alumnes. Així com també varen fer demostracions dels diferents esports i jocs medievals per a complementar tota la informació rebuda a la visita anterior.
 5. Preparació d’un mercat medieval per part dels alumnes de 2n d’ESO amb menjars típics de l’època. Tanmateix dins de les possibilitats van caracteritzar tant la indumentària com els elements escenogràfics que ambientaven el mercat.

El dia de la bicicletada

El divendres 15 de juny, tots els alumnes del cicle superior de l’escola Nadal, es van reunir al pati a les 9.00 hores del matí, tots molt il·lusionats i preparats amb la seva bicicleta, el material dels jocs que realitzarien posteriorment i la ruta i la farmaciola a punt.

Uns quants alumnes no portaven bicicleta, ja que per causes diverses, no dominaven la bici o no en tenien, van fer una ruta alternativa caminant, perquè la ruta en bicicleta era massa llarga per fer-la a peu.

Aproximadament sobre les 9.30 hores, quan la polícia va arribar i  els mestres havíem revisat les bicicletes perquè estiguessin a punt, que tothom portés casc, aigua, crema solar..vam sortir de l’escola i ens vam dirigir cap al camí del riu, vam vorejar-lo fins a Sant Joan Despí i des d’allà ens vam dirigir cap al parc de Torreblanca.

Un cop vam arribar al parc, ens vam ajuntar amb tots els companys que havien fet la ruta alternativa caminant i tots plegats vam esmorzar.

Posteriorment els alumnes de sisè van preparar uns jocs que van situar per tot el parc: fet i amagar, cursa lenta en bicicleta, circuit tècnic i mataconills. Vam estar una estona jugant i cap a les 12.30 hores els que anaven caminant van començar a anar cap a l’escola i els que anaven en bicicleta vam esperar una estoneta.

Quan tots estaven preparats van tornar a agafar les bicicletes i pel mig del poble vam anar directes cap a l’escola. Vam arribar sobre les 13.00 hores, juntament amb els que anaven caminant.

DESCOBRIM LA RUTA

El grup d’exploradors i jocs vam anar un matí de divendres per fer l’exploració prèvia i recollir les dades necessàries del terreny, i així adequar les diferents activitats.

Vam valorar que la llargada i dificultat del  recorregut era l’adient. Al parc vam mirar els diferents espais on es podien ubicar els jocs, la zona de pícnic i les àrees de descans. Es va fer necessària la reubicació d’algun joc, la revisió de l’itinerari de tornada i la necessitat de que la policia local ens acompanyés en les zones de circulació urbana.

Visita a la ràdio

El grup de periodistes de 6è van visitar la Ràdio Sant Feliu.

Els va rebre el locutor i van gravar una secció d’un programa radiofònic. Els hi van preguntar com estaven organitzant l’activitat, on hi aniríen i quines expectatives teníen.

Posteriorment a l’escola es va reproduïr per megafonia el programa i tota la comunitat educativa va poder gaudir i aprendre de l’experiència.

http://enacast.com/sharer/?type=podcast&radio=radiosantfeliu&program=elmirall&podcast_id=radiosantfeliu_podcast_4509&s=2361&ref=tw.Afegeix