Com hem regulat i avaluat el procès d’aprenentatge?

Per aquest projecte  es va optar per avaluar els següents punts :

 20% Actitud i treball cooperatiu en l´aula tant individual com grupal (treball d´aula)

  • Avaluat gràcies a les graelles recollides pel professorat del treball diari realitzat pels alumnes

30%Treball escrit. Dossier degudament completat i annexos amb activitats del dossier 

  • El dossier elaborat i complimentat per tot els membres del grup.
  • Per tal de marcar el ritme de treball es van proposar unes activitats obligatòries per aprovar i unes altres opcionals tenint en ment els alumnes de ritme més ràpid, tenint en compte la diversitat que es va tenir en compte per a la valoració final.
  • Avaluada per l´equip de coordinació de crèdit de síntesis.
  • Instrument d´avaluació: Rúbrica

50% Presentació oral amb suport digital i presentació dels productes realitzats pel grup

 Eina d´avaluació : Rúbrica

Avaluada per el tribunal format per el equip docent

L´avaluació feien ús de la rúbrica presentada, atenent en la part de produccions a:

  • Realització de treballs manuals i artístics
  • La predisposició , participació, organització del mercat medieval així com la vestimenta d´acord amb l´època (mitjançant les fotos que van presentar els alumnes)
  • L´elaboració i presentació dels aliments que es trobaven en venta
  • L´exposició oral incloïa una coavaluació i autoavaluació per part del membres del grup.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *