Planificació

A continuació es presenta un document de treball per desenvolupar un projecte interdisciplinar a 1r d’ESO.

Les matèries que participen al projecte són:

-Matemàtiques.

-Ciències Socials.

-Català.

-Castellà.

-Anglès

-Tecnologia.

-Ciències  Naturals.

El projecte consisteix en el disseny, per part dels alumnes, d’un joc de taula. La finalitat del projecte és que l’alumnat treballi continguts de les diferents  matèries implicades durant el disseny del joc  i el seu posterior ús.

Com a tot projecte, es platejarà als estudiants una pregunta la qual hauran de ser capaços de respondre al final de tot el procés.  A més, els alumnes hauran de presentar un producte final on es podrà observar de manera tangible tot el procés d’aprenentatge i l’aplicació de tots els coneixements assolits:

-La pregunta de la qual partirà aquest projecte és:

 És pot aprendre dissenyant un joc de taula?

 -En aquest cas, a causa de la gran quantitat de matèries implicades, s’haurà de presentar 3 productes finals:

 

  1. a) El joc de taula pròpiament dit.
  2. b) Un vídeo instructiu on s’expliqui com es juga al joc.
  3. c) Un vídeo promocional del joc fet amb Anglès.

Per guiar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge s’ha dividit  el desenvolupament  del projecte en dos parts.

-La primera part,  es refereix a la creació d’un joc pròpiament dit. S’ha contractat els serveis d’una empresa externa especialista en la consultoria en el desenvolupament dels jocs: LU2

Lu2 s’encarregarà d’assessorar als alumnes en tot allò relacionat amb el mon del joc pròpiament dit. La seua intervenció seguirà aquesta seqüència:

La segona part. Aquesta serà totalment complementaria a la primera, és aquí on els professor de les matèries faran de guia dels alumnes i els orientaran en les qüestions acadèmiques que puden sorgir. Els professors seran els encarregats de planificar tot el procés, de planificar totes les tasques i de guiar als alumnes en el procés de construcció dels productes finals. A més, seran els encarregats d’avaluar totes les tasques del projecte i d’incentivar l’autoavaluació de l’alumnat en tots els aspectes que es considere oportú

 

 

  1. Aplicació de les matèries al projecte

 

-Castellà i Català: A causa de la natura del projecte, les llengües (Castellà, Català) seran les que més pes pràctic tinguen en el desenvolupament del joc, concretament treballant les instruccions.  La seva presencia es desenvoluparà de manera transversal en tot el procés de creació i a la presentació del resultat.  Durant el desenvolupament de les fases del projecte es podrà apreciar de manera pràctica com es treballaran aquestes dues matèries.

 

-Tecnologia: D’una banda, el treball en tecnologia quedarà reflectit en la elaboració física del joc de taula i dels diferents prototips.

D’altra banda, l’ús de diferents eines digitals per la elaboració dels vídeos també formen una part pràctica d’aquesta matèria. Aquestes seran algunes de les eines digitals que es podran utilitzar:

 

Per crear un blog:

https://www.youtube.com/watch?v=AEZijX41ZwE&feature=youtu.be

 

Per editar un vídeo en youtube

https://www.youtube.com/watch?v=U2SuXLdy5uQ&feature=youtu.be

 

Com pujar, editar i compartir vídeos en google drive

https://es.slideshare.net/itziarlopez/manual-bsico-de-google-drive

 

Com pujar fotos a pinterest?

https://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-subir-fotos-a-pinterest-32583.html

 

 

Aprenem a projectar a l’Institut Europa

Benvolguts,

Un grup de professors de l’Institut Europa (Hospitalet del Llobregat) seguim aquest any aprenent sobre la metodologia de treball per projectes tal i com ja vam fer l’any passat.

Enguany, el projecte que estem desenvolupant porta per títol “Aprenem a través del joc?”. Aquest projecte ens esta permetent reflexionar sobre les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, així com a incidir especialment en l’àmbit competencial a l’hora de portar-lo a la pràctica amb l’alumnat.

Estem encantats de poder compartir amb vosaltres l’evolució d’aquest projecte.

Seguim treballant!