La veu dels alumnes

En concloure el projecte hem fet una posada en comú on els alumnes han expressat les seves vivències a l’hora de realitzar-lo.

S’han mostrat molt motivats amb les activitats realitzades per seguir aprenent i cuidant l’hort els propers anys.  Fent aquesta avaluació per part dels  alumnes, els quals han expressat aquelles activitats que els  han agradat més i les que no tant, ens ha ajudat a reflexionar als mestres implicats en el projecte.

Producte Final

Aquest és el producte final del nostre projecte de l’hort.

P4: Caseta dels ocells

 • Decoració i muntatge de la caseta dels ocells.

2n: Mans a l’hort. 

 • Plantació de diferents flors en ampolles individuals
 • Sacs de plantes aromàtiques
 • Carta a l’Ajuntament per demanar un arbre per l’hort.
 • Mural de les eines de l’hort
 • Mural de les èpoques de l’any favorables per la plantació

 

4t: Pintem un mural a l’hort

 • Investigar quines plantes es poden plantar a l’hort
 • Decidir quines plantes pintarem
 • Observar característiques i dibuixar les plantes escollides
 • Treballar el vocabulari de l’hort en català, castellà i anglès
 • Distribuir les plantes a l’espai de la paret
 • Pintar en grups de 4 alumnes seguint la tècnica pictòrica de Van Gogh

 

6è: The garden kids

 • Previ disseny per part dels alumnes de la creació de la caixa organitzativa del llavorer utilitzant material reciclable.
 • Llibre informatiu de les plantes que podem trobar a l’hort realitzat pels alumnes.
 • Realització, disseny i plastificació de les etiquetes identificatives de les plantes pintades al mural.

 

 

Implementació

Primer de tot els nens van fer un llistat de plantes i hortalisses que els hi agradaria tenir a l’hort. Després es va mirar l’època de l’any a la que estàvem (tardor) i vam buscar informació entre tots per saber què podíem plantar.

Un cop recollida la informació de diverses fonts (internet, llibres, manuals de l’hort, persones amb coneixements hortícoles…) mestres i alumnes, vam seleccionar les diferents hortalisses que plantaríem: les pastanagues, els raves i les faves.

A partir de la plantació es va fer un seguiment mitjançant l’observació directe del creixement, per posteriorment plasmar-ho en un mural al passadís.  En aquest mural quedava reflectit el creixement i canvis produïts en les plantes i hortalisses repartit al llarg del seu cicle vital.

Un cop a la setmana baixàvem a l’hort, posàvem en comú els canvis observats i es reflectia al mural amb un gomet.

Metodologia “Mans a l’hort”

Per a la realització d’aquest projecte hem seguit els següents passos:

 1. Formar equips de treball per a la realització de les activitats.

1.1. Organització dels grups tenint en compte la diversitat de                           l’aula (grups heterogenis), i repartició de rols dins del grup.

2. Selecció del lloc on s’ubicarà  l’hort, a partir de la pregunta inicial             i  les propostes donades pels alumnes.

 1. Pluja d’idees dels grups sobre l’hort. (coneixements previs, motivacions dels alumnes).
 2. Organització dels objectius a realitzar per cada grup.
 3. Posada en comú i aprovació dels ítems d’avaluació.
 4. Aportació de material i informació per part dels grups de treball. Per investigar el tema que treballen.
 5. Temporització de les activitats previstes.
 6. Organització en el temps dels projectes per cicles.
 7. Adequar les tasques a realitzar en funció del que volen saber i del currículum.
 8. Realització de l’activitat a l’aula o a l’hort. Posada en pràctica.

Per  a  l’èxit  en  la  consecució  del  projecte  i  la  realització  de  les  activitats programades cal una bona coordinació de tots els actors,  a l’hora d’aportar una visió de conjunt per a determinar les tasques obligatòries, els recursos disponibles, adequació dels continguts pedagògics, distribució d’espais, etc.

La coordinació es durà a terme conjuntament amb la comissió de l’hort:

 • proporcionar les hores pertinents per a poder realitzar la docència a l’hort.
 • preparar els materials  per dur a terme el treball dels projectes.
 • vetllar per la funcionalitat de l’hort (eines, llavors, terra…)

Per afavorir l’intercanvi d’informació i els aprenentatges que s’han anat construint vivencialment s’han anat realitzant diferents activitats d’aprenentatge cooperatiu. (l’expert, llapis al mig…)

Hem anat fent i pactant amb els alumnes  les diferents rúbriques, en tots els nivells (el què i el com). Utilitzant també eines d’autoavaluació i seguiment com per exemple “Check list” .

Planificació projectes “Mans a l’hort”

L’Escola Màrius Torres porta  a terme el projecte de “Mans a l’hort” a partir de quatre treballs que realitzaran els diferents cicles amb un caràcter integrador.

Com es pot observar serà un projecte que durarà tot el curs escolar.

El títol del projecte és “Mans a l’hort” que van decidir els alumnes a partir d’unes fotografies realitzades del nostre hort.

El grup impulsor va informar i engrescar la resta del claustre sobre el projecte i es va demanar col·laboració per portar-lo a terme.

Mans a l’hort a l’escola Màrius Torres

El grup impulsor de la xarxa de competències bàsiques està format pels següents membres: Delfina i Núria d’educació infantil; Jordi i Mireia del cicle inicial; Marina de cicle mitjà; Tomás i Erica de cicle superior; i l’Ester membre de l’equip directiu.

Es el segon curs que formem part de la xarxa de competències bàsiques del Departament d’Educació, estem en procés d’integrar aquesta visió diferent de l’ensenyament i aprenentatge a tota l’escola, degut a la nostra inquietud com a docents. Creiem que hi ha una altra manera de treballar, on els alumnes han de ser els protagonistes del seu aprenentatge. De tal manera la funció del docent ha de passar a ser un element de motivació i acompanyament.

Al mateix temps fem una revisió pedagògica per tal de millorar la nostra tasca com a docents.

Aquest curs el grup impulsor ha decidit portar a terme la realització d’un projecte més ambiciós integrant els diferents cicles de l’escola. A més aquest any s’han afegit a treballar membres del professorat que no pertanyen al grup de xarxes.

Hem decidit dur a terme els següents projecte: “Mans a l’hort”

 • Educació infantil: Faves i la caseta de l’ocell
 • Cicle inicial: plantació i recol·lecció
 •  Cicle mitjà: decoració i renovació de l’espai
 • Cicle superior: informació del cicle de les plantes