EUGENI D’ORS, LA VEU DELS ALUMNES

VEU DELS ALUMNES PROJECTE EUGENI D’ORS

L’alumnat ha valorat molt positivament el treball per projectes, sobretot el poder escollir els grups que formaven i el fet de poder treballar de forma més autònoma, amb petites ajudes que demanaven.

El més important que ens han transmès, és que volen continuar fent treballs per projectes, així que de cara a l’any vinent els proposarem nous projectes.

 

SOM-HI

AVALUACIÓ PROJECTE UN LLOC PER DESCOBRIR

Un lloc per descobrir, avaluació reflexiva.

 

Creiem des de l’equip impulsor que és necessari fer una petita reflexió sobre la feina feta, ja que per a molts de nosaltres era la primera immersió en un projecte transversal. Tot i les reticències i dubtes que en tingut des de l’inici del procés la valoració ha estat molt positiva i engrescadora de cara al futur per a nous projectes.

Una de les conclusions més importants, és que la totalitat dels alumnes ha treballat prou bé durant el procés  i han presentat productes finals de qualitat, per tant la valoració d’aquest primer `projecte és molt positiva.

Cal també dintre de la reflexió, fer explícit aquelles coses que creiem que hem de millorar de cara a futurs projectes, i entre aquestes destaquem la necessitat de tenir més temps de coordinació; en el nostre cas amb un equip impulsor gran, hem decidit de cara al futur, treballar en petites comissions en els futurs projectes.

La conclusió més important, és que treballar per projectes funciona, amb molta feina prèvia, amb més coordinació, però funcionar, per tant de cara a l’any vinent segur que prepararem nous projectes.

UN LLOC PER DESCOBRIR PRESENTACIONS

 

El divendres 26 de maig a les 12:30 vam començar a avaluar les exposicions orals del projecte. Els alumnes van haver d’exposar el treball realitzat i “vendre” la seva proposta de sortida a la resta de grups. Tots els grups van preparar la seva presentació i van mostrar el tríptic informatiu que havien dissenyat.

Considerem que les exposicions van ser tot un èxit. Tots els grups es van organitzar i es van repartir els continguts a exposar de manera que cada alumne va participar i va dir la seva.

Vist com es van desenvolupar les exposicions, considerem que els alumnes van fer un molt bon treball i van saber transmetre les seves propostes amb molt criteri.

UNA GRAN FEINA.

UN LLOC PER DESCOBRIR DIA A DIA

Un lloc per descobrir dia a dia.

 

Durant 3 jornades els alumnes van portar a terme, la recerca de tota la informació necessària per planificar, pressupostar, cerca activitats a fer a llarg de la sortida.

Cal dir que una vegada escollit el lloc a visitar, ha estat molt important la planificació interna del grup, ja que suposava no només la cerca d’informació, sinó la realització de trucades correus electrònics per poder tenir tota la informació necessària. Un dels grups va ser capaç de modificar la seva elecció de lloc al llarg del procés i recopilar la nova informació en un temps rècord.

A l’ultima jornada calia que fessin un tríptic i una presentació per poder “vendre” l’activitat que proposaven.

La valoració del procés ha estat força positiva, cal dir però que l’última hora de cada dia era la de més difícil treballar, però això tampoc és res nou….

L’alumnat a realitzat una gran feina.

EL PROJECTE COMENÇA A CAMINAR

El projecte comença a caminar….

Bé, el dia que ens feia tanta por ha arribat i el projecte, i els alumnes i profes, hem de caminar amb ell.

El projecte com ja hem publicat en la planificació, es realitza durant les 3 últimes hores durant 5 jornades, la última dedicada a la presentació de les seves propostes d’excursió d’un dia.

Tot i el dubtes dels primers moments per part de l’alumnat, el professorat encarregat de la presentació del projecte, explica el tema que hauran de treballar, “Un lloc per descobrir”, així com els productes finals que poden realitzar.

Immediatament es formen el grups, que aquesta vegada hem decidit que siguin grups naturals, i amb relativa facilitat els formen. Arriba la segona fase, la divisió de tasques a dintre del grup, a partir d’uns rols proposats pel professorat.

A partir d’aquí la feina de la primera jornada és centra en la recerca d’informació  i selecció del lloc escollit i planificació de materials que necessitaran.

Per què hem d’estalviar aigua? Avaluació

L’avaluació dels alumnes s’ha fet mitjançant sobretot l’observació directa. S’ha tingut en compte tant l’assoliment de continguts com el treball cooperatiu.

Els alumnes intervenen en la seva avaluació amb una rúbrica senzilla i amb valoracions després de l’experimentació i al final del projecte.

 

Per què hem d’estalviar aigua? Producte Final

Al llarg del projecte, els alumnes han observat diferents aspectes relacionats amb l’aigua de manera experimental i han près consciència de la importància de cuidar el nostre planeta i aquest recurs.

El producte final ha estat el taller dels bons hàbits per l’estalvi de l’aigua i l’elaboració d’eslògans per promoure’ls.

Per què hem d’estalviar aigua? Implementació

Les activitats proposades parteixen d’una carta que rebem on es presenta un problema relacionat amb l’aigua al nostre planeta i les seves conseqüències si no actuem.

Sessió 1

 • Reflexió a partir de la lectura d’una carta que ens fa prendre consciència del problema del canvi climàtic. Els alumnes aporten les seves idees segons els seus coneixements previs i trobem formes d’ajudar el nostre planeta.

Carta

 • Visualització de videos sobre el tema per apreciar les conseqüències del canvi climàtic.

 

 Sessió 2

 • Experiment per observar el desglaç i com aquest afecta el planeta. Realització d’hipòtesis. Situació de l’aigua en els tres estats a la Terra.

Sessió 3

 • Observació de l’experimenti realització de la fitxa.

 

Sessió 4

 • Experiment sobre per què l’aigua és salada o dolça.

Realització d’hipòtesis i comprovació de les causes.

 

Sessió 5 i 6

 • Cicle de l’aigua en anglès a partir de cançons i elaboració de murals en grups.

Sessió 7

 • Experiment del cicle de l’aigua. Partim de les seves hipótesis i després preparen en grup l’experiment

Sessió 8

 • Posem en pràctica el cicle de l’aigua fen tploure a les bosses i explicant així entre tots com funciona.
 • Realitzem un taller amb la visita d’una bióloga. Els alumnes prenen consciència amb exemples pràctics de la importància de l’estalvi de l’aigua i fan en grups un sistema de reg.

Sessió 9

 • Slogans amb raons per estalviar l’aigua. Els alumnes s’inventen eslògans i fan el seu disseny en una gota d’aigua.

Sessió 10

 • Posada en comú de les formes d’estalvi de l’aigua i consolidació dels aspectes apresos sobre el tema mitjançant una conversa final en grup.
 • Autoavaluació.

PARTÍCULES , i ara com ho fem

 

A partir de les activitats que hem coordinat les mestres de Música , Medi en anglès , i les dues tutores en funció de les diferents activitats s’ han realitzat diferents agrupaments:

A tall d’exemple

Motivació: Lectura guiada de la noticia d’un meteorit en gran grup amb l’avaluació individual de la seva comprensió.

Minimural dels “PLANETS “, en grups cooperatius de 4 amb una avaluació final per grup presentant el seu treball.

VIDEO

Fem Poesia a partir dels textos de Partícules i organitzem una sessió Poètica fent de ràpsodes llegint les seves produccions.

Activitat de Música. Es treballa en grup – classe la part musical i la coreografia. Es va fer un assaig general a l’escola amb els dos grups .

Medi i els conceptes d’astronomia

Una de les activitats que va servir per afiançar els conceptes fou una conferència magistral a càrrec d’un expert sobre Astronomia . Es va fer conjuntament els dos grups de 6è amb la col.laboració d’una alumna de 6è..

 

Posteriorment, vam fer un treball individual , després en grups de quatre i també  en  gran grup un mural sobre sistema solar.

Més endavant es va realitzar el treball de cerca a partir dels interrogants dels alumnes.

Audiovisual

Realització d’un mural interactiu amb codis QR per parelles  per a què els altres alumnes puguin gaudir de les explicacions a travès del mòvil o tablets de l’escola .

Producció de forma col.laborativa  d’un petit vídeo de cançons de Cantània per la festa de final de curs. Cada grup de tres feien una part de la presentació.