Ja veiem l’horitzó

A partir de les reaccions del alumnes davant la notícia, vam plantejar-nos com a objectiu principal el treball cooperatiu i fer-los competencials en la recerca d’informació.

Ha estat una avaluació continua realitzada a partir de l’observació de tot el procés i del producte final.

Com a mestres, valorem molt positivament l’assoliment d’aquest objectiu, així com també la motivació que ha mostrat l’alumnat al llarg de tot el projecte.

Implementació: anem descobrint l’esquelet…

Els nens i nenes han obtingut la informació a partir de la observació directa del propi cos. Aquesta informació obtinguda, al final del projecte, s’ha comparat amb la rèplica de l’esquelet humà que tenim a l’escola.

L’alumnat també ha obtingut informació a través de les famílies , mitjançant activitats JCLIC, cançons, làmines…

S’ha anat realitzant un petit dossier per alumne, per anar relacionant i sistematitzant els resultats.

Les àrees implicades en aquest projecte principalment han estat Medi i Català.

Metodologia: El nostre esquelet!

D’entrada, els alumnes van descobrir per ells mateixos com era el seu cos. A través del tacte, van observar que hi havien parts toves, d’altres dures, d’altres toves i dures… Aquesta observació va servir com a punt de partida del projecte per tal de crear interès i motivació de l’alumnat. Vam organitzar l’alumnat en quatre grups formats per sis alumnes. Ells s’havien de comunicar i organitzar de manera que es possessin d’acord en lers diferents tasques. D’aquesta manera promoviem l’autonomia i la cooperació entre iguals.

El paper de les dues mestres ha estat més com a guia i impulsores, per encoratjar, per plantejar dubtes i reflexionar…

Comencem a pensar…

L’objectiu principal del nostre projecte va ser que l’alumnat descobrís l’organització dels ossos (distribució, articulacions…).

Per poder dur a terme el projecte, vam veure la necessitat de dedicar una hora setmanal, dins de l’assignatura de Català, ja que disposàvem de dues mestres (tutora i mestra de reforç).

Primerament, voliem detectar quina imatge tenien els alumnes dels seu propi esquelet. A partir d’aquí, vam poder descobrir els coneixements previs de l’alumnat.

L’evolució del projecte ha estat determinada pel temps i pel que anaven descobrint els i les alumnes.

ESCOLA LA CARPA – COM S’AGUANTA EL NOSTRE COS?

Som una part dels mestres de l’equip impulsor de l’escola La Carpa. És el primer any que formem part de la Xarxa de Competències bàsiques i estem il·lusionats per començar aquesta nova aventura.

Gràcies a aquesta xarxa, ens hem llençat a fer aquest tipus d’aprenentatge per projectes. Una part de l’equip de mestres, ha realitzat el projecte “Com s’aguanta el nostre cos?” amb un grup- classe de 25 alumnes de primer de primària.

Ens llencem a l’aigua!!!

Apartir de la primera sessió es va fer un guió amb els alumnes sobre el què volien investigar. Tot seguit hi van haver vàries sessions d’investigació utilitzant tablets, llibres de la biblioteca del barri i diaris. Amb tots aquests materials van obtenir la informació necessària per poder organitzar-la i estructurar-la en murals, cartells i tríptics. Finalment, com a activitat de cloenda, tots els grups van exposar la seva recerca als companys/es de tercer.

Una de les propostes que va sorgir dels alumnes, va ser organitzar la neteja d’una de les platges durant la sortida al CRAM del Prat del Llobregat.

Metodologia: Una balena morta a Montgat

Primerament, tot el grup va donar idees sobre quines podien ser les causes de la noticia i què es volia investigar.

Un cop decidit el tema, cada grup classe s’ha organitzat utilitzant el grup cooperatiu com a eina metodològica, tot i que han hagut alumnes que van decidir repartir-se les tasques en parelles, per agilitzar la feina a fer.

En algunes sessions ha calgut fer regulacions sobre el punt en el que es trobaven i què calia per seguir tirant endavant el projecte.

Hi ha hagut llibertat a l’hora de triar el grup de treball i l’aspecte a investigar. El paper del mestre ha estat més com a guia o acompanyament d’aquest procés.

 

1, 2, 3 Splash!!!

Per poder dur a terme el projecte, vam veure la necessitat de dedicar una hora setmanal, dins de l’assignatura de Medi.

Al ser 3 classes hem pogut organitzar-nos de manera que els tutors ens podíem reforçar per aconseguir que sempre hi hagués 2 tutors a l’aula durant aquesta sessió.

A partir de la primera sessió, ens vam reunir per comprovar com a partir d’un punt de sortida, cada grup s’ha decantat per investigar diferents aspectes:

  • 3r A, el tema central va ser la contaminació mediambiental.
  • 3r B, s’han centrat més en la contaminació causada pels plàstics.
  • 3r C, s’ha investigat les característiques d’aquests animals marins i el seu ecosistema.

Una balena morta a la platja de Montgat

Aquest projecte s’ha realitzat amb els alumnes de 3r de l’escola La Carpa. A partir d’una noticia sobre una balena apareguda morta a la platja de Montgat, els alumnes van voler investigar sobre diferents aspectes relacionats amb aquest aconteixement.

Una de les activitats per poder complementar la investigació que hem fet, ha estat la visita al CRAM del Prat de Llobregat.