EUGENI D’ORS, LA VEU DELS ALUMNES

VEU DELS ALUMNES PROJECTE EUGENI D’ORS

L’alumnat ha valorat molt positivament el treball per projectes, sobretot el poder escollir els grups que formaven i el fet de poder treballar de forma més autònoma, amb petites ajudes que demanaven.

El més important que ens han transmès, és que volen continuar fent treballs per projectes, així que de cara a l’any vinent els proposarem nous projectes.

 

SOM-HI

AVALUACIÓ PROJECTE UN LLOC PER DESCOBRIR

Un lloc per descobrir, avaluació reflexiva.

 

Creiem des de l’equip impulsor que és necessari fer una petita reflexió sobre la feina feta, ja que per a molts de nosaltres era la primera immersió en un projecte transversal. Tot i les reticències i dubtes que en tingut des de l’inici del procés la valoració ha estat molt positiva i engrescadora de cara al futur per a nous projectes.

Una de les conclusions més importants, és que la totalitat dels alumnes ha treballat prou bé durant el procés  i han presentat productes finals de qualitat, per tant la valoració d’aquest primer `projecte és molt positiva.

Cal també dintre de la reflexió, fer explícit aquelles coses que creiem que hem de millorar de cara a futurs projectes, i entre aquestes destaquem la necessitat de tenir més temps de coordinació; en el nostre cas amb un equip impulsor gran, hem decidit de cara al futur, treballar en petites comissions en els futurs projectes.

La conclusió més important, és que treballar per projectes funciona, amb molta feina prèvia, amb més coordinació, però funcionar, per tant de cara a l’any vinent segur que prepararem nous projectes.

UN LLOC PER DESCOBRIR PRESENTACIONS

 

El divendres 26 de maig a les 12:30 vam començar a avaluar les exposicions orals del projecte. Els alumnes van haver d’exposar el treball realitzat i “vendre” la seva proposta de sortida a la resta de grups. Tots els grups van preparar la seva presentació i van mostrar el tríptic informatiu que havien dissenyat.

Considerem que les exposicions van ser tot un èxit. Tots els grups es van organitzar i es van repartir els continguts a exposar de manera que cada alumne va participar i va dir la seva.

Vist com es van desenvolupar les exposicions, considerem que els alumnes van fer un molt bon treball i van saber transmetre les seves propostes amb molt criteri.

UNA GRAN FEINA.

UN LLOC PER DESCOBRIR DIA A DIA

Un lloc per descobrir dia a dia.

 

Durant 3 jornades els alumnes van portar a terme, la recerca de tota la informació necessària per planificar, pressupostar, cerca activitats a fer a llarg de la sortida.

Cal dir que una vegada escollit el lloc a visitar, ha estat molt important la planificació interna del grup, ja que suposava no només la cerca d’informació, sinó la realització de trucades correus electrònics per poder tenir tota la informació necessària. Un dels grups va ser capaç de modificar la seva elecció de lloc al llarg del procés i recopilar la nova informació en un temps rècord.

A l’ultima jornada calia que fessin un tríptic i una presentació per poder “vendre” l’activitat que proposaven.

La valoració del procés ha estat força positiva, cal dir però que l’última hora de cada dia era la de més difícil treballar, però això tampoc és res nou….

L’alumnat a realitzat una gran feina.

EL PROJECTE COMENÇA A CAMINAR

El projecte comença a caminar….

Bé, el dia que ens feia tanta por ha arribat i el projecte, i els alumnes i profes, hem de caminar amb ell.

El projecte com ja hem publicat en la planificació, es realitza durant les 3 últimes hores durant 5 jornades, la última dedicada a la presentació de les seves propostes d’excursió d’un dia.

Tot i el dubtes dels primers moments per part de l’alumnat, el professorat encarregat de la presentació del projecte, explica el tema que hauran de treballar, “Un lloc per descobrir”, així com els productes finals que poden realitzar.

Immediatament es formen el grups, que aquesta vegada hem decidit que siguin grups naturals, i amb relativa facilitat els formen. Arriba la segona fase, la divisió de tasques a dintre del grup, a partir d’uns rols proposats pel professorat.

A partir d’aquí la feina de la primera jornada és centra en la recerca d’informació  i selecció del lloc escollit i planificació de materials que necessitaran.

PLANIFIQUEM EL PROJECTE

 

  1. QUÈ FAREM?

Un projecte! L’objectiu d’aquest projecte és que sigueu capaços de planificar una sortida d’un dia.

D’entre tots els projectes, alumnes i professors, triarem la proposta que més hagi agradat. I, si és possible, la implementarem el curs que ve!!

 

El temps dedicat al projecte és de 15 hores, distribuïdes en les tres hores després  del pati del 23 de maig fins al 29 de maig, ambdós inclosos.

El material necessari per fer el projecte seran els estris habituals de l’estudiant i l’ordinador o tauleta.

 

  1. EN QUÈ CONSISTEIX UN LLOC PER DESCOBRIR?

El projecte ha de respondre aquestes preguntes, tenint en compte:

PREGUNTES A TENIR EN COMPTE
QUAN? Sortida d’un dia, de 8 del matí a 6 de la tarda.
QUÈ? El tipus de sortida pot ser:

 

●        Lúdica recreativa: Activitats amb finalitat de lleure en un entorn on poder realitzar activitats físiques variades.

●        Cultural o científica: Activitats culturals com visites a museus, edificis històrics o emblemàtics, ciutats o viles amb encant.

●        Paratges i Parcs: Llocs envoltats de natura amb especial encant.

●        Proposta mixta: Plantejar una sortida que pot ser una barreja de les anteriors.

ON? Catalunya, cal tenir en compte l’horari de la sortida

(més lluny, menys activitats; més a prop, més activitats).

COM? Mitjans de transport: Autocar, Tren, a peu…..
QUANT? Pressupost ajustat al que la majoria de famílies puguin assumir.

Què inclou el preu: Transport, activitats, entrades, àpats, etc..

 

  1. COM HO FAREM?

El projecte el farem en equips, i per a dur-lo a terme cal que es faci:

  • Planificació: tenim el temps molt ajustat, per tant cal planificar bé totes les activitats
  • Recerca d’informació: decidiu vosaltres, per tant haureu de buscar informació de tot tipus per respondre les preguntes
  • Elaboració de la carpeta del projecte: cada grup crearà una carpeta de projecte en la que afegirà tota la recerca informació, descriurà la planificació, anotarà les diferents alternatives i descriurà les decisions finals.
  • Elaboració del diari d’aprenentatge: cadascun de vosaltres tindrà el seu diari personal, en el que cada dia haurà d’anotar els seus aprenentatges.
  • Elaboració d’un tríptic de propaganda: per convèncer als vostres companys i professors haureu de fer un tríptic explicatiu de la sortida on quedi reflexat, de manera atractiva, totes les preguntes que ha de respondre el projecte: quan?, què?, on?, com?, quant?.
  • Presentació de la proposta als companys amb suport audiovisual: l’últim dia fareu la presentació de la vostra sortida als vostres companys i professors.

 

  1. QUINES ACTIVITATS COMPONEN EL PROJECTE?

Activitat 1:          Guia del projecte

Activitat 2:          Formació de grups i determinació de rols

Activitat 3:          Tria del lloc

Activitat 4:          Transport

Activitat 5:          Activitats

Activitat 6:          Àpats

Activitat 7:          Pressupost

Activitat 8:          Tríptic

Activitat 9:          Preparació de l’exposició amb suport visual

9.1.        Creació del suport visual

9.2.        Preparació de l’exposició oral

Activitat 10:        Exposició del projecte

 

 

Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dilluns 28 Dimarts 29
11:30 -12:30 1. Guia del projecte 4. Transport 5. Activitats

 

6. Àpats

 

7.Pressupost

8. Tríptic

 

9.1. Suport visual

9.2. Preparació de l’exposició oral
12:30 – 13:30 2. Formació de grups 5. Activitats

 

6. Àpats

 

7.Pressupost

10. Exposició del projecte
13:30 -14:15 3. Tria del lloc
14:15 – 14:30 Diari aprenentatge Diari aprenentatge Diari aprenentatge Diari aprenentatge Diari aprenentatge

 

COMENCEM A TREBALLAR PER PROJECTES A L’EUGENI D’ORS

COMENCEM A TREBALLAR PER PROJECTES

Som un institut públic de secundària i batxillerat de L’Hospitalet de Llobregat, al barri de Collblanc. Aquest és el primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques, i per a molts dels participants també és la primera vegada que fem una immersió en el treball per projectes, amb l’alumnat de secundària.

El  nostre grup impulsor està format per 17 professors/es, de tots els departaments didàctics. El fet que el grup sigui nombrós, ha dificultat els primers passos, però d’altra banda, ens assegura un èxit a nivell d’implementació de nous projectes de futur, per la gran implicació del claustre. Per realitzar el projecte, hem escollit un grup de 2 ESO, que durant 15 hores al llarg d’una setmana, portarà a terme tota la feina.

 

El projecte  que hem proposat a l’alumnat, és la preparació d’una sortida, amb un producte final,  un tríptic i una presentació  audio- visual, als companys/es.  Hem planificat una sèrie d’activitats diàries, amb la intenció que els permeti  portar aquest primer projecte a bon port.

Ara ja només quedarà portar-ho a terme, SOM-HI!!!!!!