Per què hem d’estalviar aigua? Avaluació

L’avaluació dels alumnes s’ha fet mitjançant sobretot l’observació directa. S’ha tingut en compte tant l’assoliment de continguts com el treball cooperatiu.

Els alumnes intervenen en la seva avaluació amb una rúbrica senzilla i amb valoracions després de l’experimentació i al final del projecte.

 

Per què hem d’estalviar aigua? Producte Final

Al llarg del projecte, els alumnes han observat diferents aspectes relacionats amb l’aigua de manera experimental i han près consciència de la importància de cuidar el nostre planeta i aquest recurs.

El producte final ha estat el taller dels bons hàbits per l’estalvi de l’aigua i l’elaboració d’eslògans per promoure’ls.

Per què hem d’estalviar aigua? Implementació

Les activitats proposades parteixen d’una carta que rebem on es presenta un problema relacionat amb l’aigua al nostre planeta i les seves conseqüències si no actuem.

Sessió 1

 • Reflexió a partir de la lectura d’una carta que ens fa prendre consciència del problema del canvi climàtic. Els alumnes aporten les seves idees segons els seus coneixements previs i trobem formes d’ajudar el nostre planeta.

Carta

 • Visualització de videos sobre el tema per apreciar les conseqüències del canvi climàtic.

 

 Sessió 2

 • Experiment per observar el desglaç i com aquest afecta el planeta. Realització d’hipòtesis. Situació de l’aigua en els tres estats a la Terra.

Sessió 3

 • Observació de l’experimenti realització de la fitxa.

 

Sessió 4

 • Experiment sobre per què l’aigua és salada o dolça.

Realització d’hipòtesis i comprovació de les causes.

 

Sessió 5 i 6

 • Cicle de l’aigua en anglès a partir de cançons i elaboració de murals en grups.

Sessió 7

 • Experiment del cicle de l’aigua. Partim de les seves hipótesis i després preparen en grup l’experiment

Sessió 8

 • Posem en pràctica el cicle de l’aigua fen tploure a les bosses i explicant així entre tots com funciona.
 • Realitzem un taller amb la visita d’una bióloga. Els alumnes prenen consciència amb exemples pràctics de la importància de l’estalvi de l’aigua i fan en grups un sistema de reg.

Sessió 9

 • Slogans amb raons per estalviar l’aigua. Els alumnes s’inventen eslògans i fan el seu disseny en una gota d’aigua.

Sessió 10

 • Posada en comú de les formes d’estalvi de l’aigua i consolidació dels aspectes apresos sobre el tema mitjançant una conversa final en grup.
 • Autoavaluació.

PARTÍCULES , i ara com ho fem

 

A partir de les activitats que hem coordinat les mestres de Música , Medi en anglès , i les dues tutores en funció de les diferents activitats s’ han realitzat diferents agrupaments:

A tall d’exemple

Motivació: Lectura guiada de la noticia d’un meteorit en gran grup amb l’avaluació individual de la seva comprensió.

Minimural dels “PLANETS “, en grups cooperatius de 4 amb una avaluació final per grup presentant el seu treball.

VIDEO

Fem Poesia a partir dels textos de Partícules i organitzem una sessió Poètica fent de ràpsodes llegint les seves produccions.

Activitat de Música. Es treballa en grup – classe la part musical i la coreografia. Es va fer un assaig general a l’escola amb els dos grups .

Medi i els conceptes d’astronomia

Una de les activitats que va servir per afiançar els conceptes fou una conferència magistral a càrrec d’un expert sobre Astronomia . Es va fer conjuntament els dos grups de 6è amb la col.laboració d’una alumna de 6è..

 

Posteriorment, vam fer un treball individual , després en grups de quatre i també  en  gran grup un mural sobre sistema solar.

Més endavant es va realitzar el treball de cerca a partir dels interrogants dels alumnes.

Audiovisual

Realització d’un mural interactiu amb codis QR per parelles  per a què els altres alumnes puguin gaudir de les explicacions a travès del mòvil o tablets de l’escola .

Producció de forma col.laborativa  d’un petit vídeo de cançons de Cantània per la festa de final de curs. Cada grup de tres feien una part de la presentació.

PARLEM I OPINEM

Els alumnes han fet les diferents valoracions en algunes activitats del projecte :

Confèrencia d’Astronomia:

Els va fascinar la seva explicació gràcies a que el conceptes llunyans els va traslladar a nivell  pràctic i visual mitjançant maquetes que es van construir. Hi ha alumnes que de grans volen ser astronòms. Es va fer una valoració individual i després van fer una posada en comú.

OPINIONS DELS NENS I NENES

El fet de recollir els seus coneixements a partir d’unes cançons  va fer que compartissin entre tots, els aprenentatges que havien anat assolint.

La valoració dels alumnes ha estat positiva i han verbalitzat que s’ho han passat d’allò més bé . És un tema molt engrescador però a més ells i  elles han treballat genial d’aquesta manera.

El concert de Cantània ha estat un éxit i ….

L’ Audiovisual   ha estat molt motivador pel fet de triar fotos al google i poder armonitzar-les amb la música i el text.

 

Per què hem d’estalviar aigua? Metodologia

Un cop iniciat el Projecte i aconseguit un grau de motivació necessari per dur a terme la resta de tasques, els alumnes s’organitzen en grups amb la nostra ajuda i planifiquem diferents experiments per tal de comprendre millor les idees que han sorgit a partir de la carta i durant la conversa:

 • Experiment del desglaç
 • Experiment de l’aigua dolça i salada
 • Experiment del cicle de l’aigua

També realitzen un taller sobre l’estalvi de l’aigua dirigit per una biòloga per tal d’aprofundir en el cicle de l’aigua i en els bons hàbits per cuidar aquest recurs. En grups elaboren un sistema de reg amb una ampolla de plàstic.

L’última sessió la utilitzem per a reflexionar sobre tot allò aprés i cadascú pensa un slogan o frase i realitza el seu propi disseny en una gota d’aigua.

Pel que fa a tipus d’agrupaments, es fa servir el treball en gran grup, en petit grup o individual en funció de l’activitat programada. Quant a materials, s’’utilitzen diferents suports audiovisuals o escrits per trobar o descobrir els coneixements, material reciclat, material específic pels experiments, etc. 

Per què hem d’estalviar aigua? Planificació

A partir d’una carta on es presenta un problema relacionat amb l’aigua, ens endinsem i  ens fem preguntes sobre la importància d’aquest recurs. Observem el planeta i descobrim que l’aigua es troba a molts llocs i de diferents formes, però que està patint canvis a causa del canvi climàtic. Entre tots trobem maneres d’ajudar el nostre planeta estalviant aigua i intentem respondre la pregunta que ens hem plantejat.