La veu dels alumnes

Els alumnes han expressat la seva opinió sobre l’experiència de desenvolupar aquest projecte mitjançant una conversa en gran grup. En general, el grau de satisfacció per la feina feta ha estat elevat.

Han gaudit molt confeccionant els lapbooks i compartint amb els companys els coneixements adquirits.

Han manifestat que els hi ha costat força exposar davant els companys la feina feta però al mateix temps això els ha ajudat a aprendre a organitzar-se, a treballar en parelles i a comunicar els coneixements en públic

Producte final

Els productes finals del projecte “Els romans” han sigut els següents:

 • Els productes de la recreació plàstica: mural línia del temps i temple romà. Aquestes tasques les van realitzar entre tots.
 • Presentació en forma de lapbook de cadascuna de les preguntes que es volien investigar.

 

 • Portfoli personal amb un recull de tota la feina feta durant tot el projecte.

Implementació

Per iniciar el projecte i començar a implementar-lo es van posar en pràctica les següents iniciatives

 • Taller “Els romans”: En aquesta activitat ens va quedar clar, en quin moment de la història ens situaríem. De manera molt vivencial es va posar en contacte els alumnes amb la manera de viure dels romans i els va despertar les ganes de saber-ne més i de plantejar-se nous reptes.

Ja a l’aula, els alumnes van decidir els aspectes de la vida dels romans que els interessava desenvolupar.

A partir d’aquí sorgeixen les següents preguntes:

 • Com ens podem organitzar per fer el projecte?
 • Com volem concretar els coneixements que ja tenim?
 • Quan ho farem?
 • Com ho farem?

D’aquest debat ens va sortir la proposta de:

 • Realitzar un línia del temps per situar l’edat antiga.
 • Decorar l’entrada de la classe com si fos un temple romà (plàstica)
 • Fer un lapbook per parelles amb la informació relativa als diferents aspectes de la vida dels romans:
 • Les classes a socials a l’època imperial.
 • Esclavitud romana
 • L’exèrcit romà
 • Les creences dels romans
 • La ciutat romana
 • Les cases romanes
 • L’art romà
 • Les obres arquitectòniques romanes
 • La vestimenta romana
 • L’alimentació romana
 • L’educació romana
 • Els jocs a l’antiga Roma.
 • Disposar d’un portfoli personal que reculli la informació obtinguda entre tots.

Mentre es feia tot el procés anterior, cada alumne va anar fent un portfoli personal sobre el tema que compartien amb els companys i que donarà lloc al recull de materials personals.

 

Metodologia

Els aspectes bàsics relacionats amb la metodologia i el primer disseny de com hauria de ser el producte final es va pactar prèviament amb els alumnes. Amb ells es va acordar:

 • Preguntes clau sobre les que buscarien informació.
 • Treballar en parelles heterogènies.
 • Triatge dels temes tenint en compte els interessos dels alumnes.
 • Les franges horàries que es portaria a terme aquest treball.
 • Els blocs de tasques a realitzar.
 • L’organització i la difusió de la informació.

El paper de la mestra bàsicament ha estat orientar i guiar la recerca d’informació i els debats. Malgrat que sigui un projecte multidisciplinari, ha estat la tutora qui ha acompanyat als alumnes en tot el desenvolupament.

Planificació del projecte

Com s’ha explicat, a l’escola cada classe té un nom i com a línia de centre es va decidir que el primer projecte tindria relació amb el nom de la classe, en el nostre cas “La classe de la màquina del temps”.

En un primer moment es van plantejar aquestes preguntes:

 • Què és una màquina del temps?
 • Per a què serveix?
 • Per què creieu que s’ha escollit aquest nom?

Aquesta conversa va portar a parlar sobre on es podria anar amb una màquina del temps. En aquest diàleg inicial cadascú va poder verbalitzar cap a on li agradaria anar i quines etapes passades voldria conèixer.

En aquesta conversa els nens i nenes van centrar el seu interès en conèixer més els orígens de la humanitat i també algunes civilitzacions antigues com els romans:

 • D’on venim?
 • Com vivien els nostres avantpassats?
 • Com van evolucionar la humanitat?
 • Qui eren els romans?
 • A que es dedicaven?
 • Quins territoris van conquerir?

Un cop manifestat aquest interès es proposa buscar entre tots, recursos on es pugui obtenir informació sobre els interrogants que s’havien plantejat. Els recursos proposats per trobar informació van ser:

 • Fer el taller “ Els romans” a Can Riera.
 • Veure una selecció de vídeos sobre el tema.
 • Demanar a la biblioteca una selecció bibliogràfica.

A partir del desenvolupament d’aquestes activitats i de la gestió dels recursos aportats es va iniciar el projecte que prenia el seu camí a mida que els alumnes anaven ampliant coneixements i sorgien nous dubtes.

Qui som?

Bon dia,

L’equip docent de l’escola Ernest Lluch ens hem dividit en dos grups per tal de planificar, aplicar i documentar dos dels nostre projectes. En el nostre cas, treballarem al voltant del projecte fet a partir del nom de la classe de cinquè: la màquina del temps.

Tal com es va pactar a nivell de claustre un dels projectes fets pels grups-classe té com a base i fil conductor el nom de la classe. En aquest cas, el nom de la classe és el punt de partida de projectes relacionats amb el coneixement del medi social i cultural i, en concret, amb esdeveniments i èpoques històriques. En aquest context general, enguany els alumnes de cinquè han volgut aprofundir en el període històric al voltant dels romans.

El nostre grup de treball està format per: Carme Martínez, Carme Serrano, Nerea García, Juan Manuel Pérez, Núria Puig i Ester Buisán.