Tercer d’ESO

Criteris de qualificació de Tercer d’ESO, continguts de cada matèria i què cal fer per aprovar el Curs 2016-17:  (arxius pdf)

Criteris i continguts d’avaluació 3r d’ESO

Què he de fer per aprovar 3r d’ESO