Projecte Anem per feina

Tutora referent del projecte Anem per feina: Lourdes Serra

Programa de diversificació curricular adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Té com a objectiu la possibilitat de la realització d’activitats externes al centre durant una part del seu horari escolar. La seva finalitat és possibilitar la conciliació amb els estudis per tal d’aconseguir una formació enriquidora en un entorn professional.