Tutors i professorat

Curs 2017-18

Tutories
1r A: Yolanda López
1r B: Teresa Azuaga
2n A: Salomé Orteu
2n B: Ma Carmen Gallardo
3r A: Veronique Hillion
3r B: Núria Alcolea
4t A: Mireia Rodríguez
4t B: Mercè Pàez
Tutora referent del projecte Anem per feina: Lourdes Serra
Tutor del Taller Amic: Jordi Riera

Matèries comunes i específiques Curs 2017-18:

Ocupació resum 17-18a