Segons d’ESO

Criteris de qualificació de Segon d’ESO, continguts de cada matèria i què has de fer per aprovar el Curs 2016-17:  (arxius pdf)

Criteris i continguts d’avaluació 2n d’ESO

Què he de fer per aprovar 2n d’ESO