Punt d’informació juvenil

És un espai d’atenció presencial estable a l’Institut que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi.

Horari d’atenció:
Als Instituts a l’hora del pati o bé al Centre Cultural, els dijous de 18.00 a 20.00 hores.

Punt d’informació i dinamització als instituts