NOFC

Normes i organització del funcionament del centre (arxiu pdf): NOFC SI MARTORELL

La finalitat que perseguim a la Secció d’Institut Martorell és la de crear un entorn favorable on cadascuna de les persones implicades hi trobin el seu lloc, un centre capaç de desenvolupar les accions necessàries per acompanyar i orientar, un centre que escolti, estimuli i motivi, un centre que generi orgull de pertinença, un centre on:

a) L’alumnat desitgi estar, i on adquireixi la capacitat de ser una persona lliure i feliç, formant-se plenament en els aspectes humà, acadèmic i professional, aprenent tant de les coses que diem com d’aquelles que fem.

b) El professorat i el personal d’administració i serveis (en endavant PAS) estiguin a gust, participant i desenvolupant les seves capacitats i inquietuds.

c) Les famílies confiïn en el centre i les bones pràctiques siguin inqüestionables.

d) Tota la Comunitat Educativa estigui orgullosa i que sigui un referent de prestigi en el seu entorn.

Per avançar en el camí de la nostra idea de futur, cadascú (alumnat, professorat, personal no docent, mares/pares, tutors/es) s’ha d’implicar en aconseguir aquest objectiu, responsabilitzant-se, com integrant d’un col·lectiu, de qualsevol actuació personal.

El dret a l’educació es fonamenta també en el deure d’integrar-se en la comunitat educativa assumint les normes elementals de convivència, els objectius educatius del centre, recollits en el Projecte Educatiu de Centre, i qualsevol altra mesura arbitrada i consensuada per la comunitat educativa (horaris, activitats, tasques d’orientació, entre d’altres.)