Visual i plàstica

1r i 4t d’ESO:

Fotografies de les pràctiques de Visual i Plàstica

Projecte de videoclips amb diferents tècniques audiovisuals amb 1rs d’ESO:

PRÀCTIQUES: