Formació entre iguals

En primer lloc, tal com marca el projecte educatiu de centre, tot l’alumnat treballa de manera cooperativa en, més o menys, un 25% del temps. En segon, a la matèria de Cultura i valors es contempla que els alumnes exposin treballs relacionats amb el servei a la comunitat a alumnes d’altres grups. En tercer lloc, l’institut participa en el projecte dels Mossos d’Esquadra ‘Internet segura de tu a tu’ en què es treballa seguint la metodologia de la formació entre iguals. Finalment, en el curs 16/17 està previst que comenci el projecte de mediació per tal que l’alumnat tingui les eines i l’espai per resoldre els conflictes entre ells mateixos.