Projecte Amic

Projecte dirigit a l’alumnat amb necessitats educatives específiques on reben una atenció individualitzada per reforçar, principalment, les àrees instrumentals (llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques). Organitzat en petits grups.

Horari alumnat Amic 17-18

Professorat de l’AMIC:

Primer d’ESO
Llengua catalana: Mercè Paez
Llengua castellana: Aurèlia Soler
Matemàtiques: Aurèlia Soler

Segon d’ESO
Llengua catalana: Salomé Orteu
Llengua castellana: Laura Lozano
Matemàtiques: Laura Lozano

Tercer d’ESO-A
Llengua catalana: Salomé Orteu
Llengua castellana: Laura Lozano
Matemàtiques: Lourdes Serra

Quart d’ESO-A
Llengua catalana: Aurèlia Soler
Llengua castellana: Núria Alcolea
Matemàtiques: Laura Lozano

Quart d’ESO-B
Llengua catalana: Aurèlia Soler
Llengua castellana: Laura Lozano
Matemàtiques: Lourdes Serra