Quart d’ESO

Criteris de qualificació de Quart d’ESO, continguts de cada matèria i què cal fer per aprovar el Curs 2016-17:  (arxius en pdf)

Criteris i continguts avaluació 4rt d’ESO

Què he de fer per aprovar 4t d’ESO