Habilitats bàsiq. d’estudi

Habilitats bàsiques d’estudi és una optativa del segon curs de l’ESO que permet als alumnes millorar les estratègies i hàbits per afrontar les diverses matèries que han de cursar. En concret, entre d’altres, es treballa l’habilitat de resumir, comprendre, sintetitzar i organitzar la informació, la capacitat de concentració. Aquesta matèria optativa va adreçada a alumnes que necessiten reforçar aquestes estratègies cognitives o que creuen que la matèria els pot servir per millorar el seu rendiment.

-Assignatura alternativa

– 1 Hora a la setmana

-Objectius:

                – Fomentar els bons hàbits d’estudi entre l’alumnat

                – Adquirir les eines necessàries per una òptima pràctica de l’estudi

                – Millorar la comprensió lectora i a la vegada treballar l’ortografia.

                –  Entrenar les capacitats lògiques i matemàtiques

                – Treballar a fons l’exposició oral i el treball en grup