Coord. i caps de dept.

Coordinacions:
Coordinació lingüística: Yolanda López
Coordinació d’activitats i serveis escolars: Laura Soulère
Coordinació d’informàtica i bloc: Mariana Berdugo
Coordinació pedagògica i prevenció de riscos laborals: Ramón Palau

Caps de departament:
Cap de departament de llengües: Joan Viñals
Cap de departament científico-tecnològic: Ricardo Ferrer
Cap de departament de tecnologia: Jose Fernández
Cap de departament d’educació física: Lara Gutiérrez
Cap de departament de biblioteca: Jordi Díaz
Cap de departament d’orientació educativa: Lourdes Serra
Tutoria lingüística: Ma Carmen Muñoz