Activitats i sortides

Propostes d’activitats i sortides educatives:
Propostes de PRIMER D’ESO (arxiu pdf): Activitats primer 17-18
Propostes de SEGON D’ESO (arxiu pdf): Activitats segon 17-18
Propostes de TERCER D’ESO (arxiu pdf): Activitats tercer 17-18
Propostes de QUART D’ESO (arxiu pdf): Activitats quart 17-18