Plà d’Impus de la lectura

El centre compta amb un programa específic per a fomentar l’hàbit lector entre els  alumnes.

La lectura és fonamental per a la construcció del propi coneixement, per desenvolupar l’esperit crític, per despertar la creativitat i la imaginació, així com per crear un món de referències i interessos personals. L’alumne compta amb un espai propi, acompanyat i assessorat per el professorat que fa de guia per la descoberta del univers lector. Al mateix temps es treballa la comprensió escrita i oral, en qualsevol de les llengües que s’ofereixen al centre (català, castellà, anglès o francès) bàsiques pel desenvolupament de la seva competència comunicativa.

Per això a totes les matèries de l’àmbit lingüístic (català, castellà, francès, anglès) es treballa un llibre de lectura en cada avaluació tal com es pot veure al quadre (link adjunt):

Lectures 17-18

D’altra banda, s’ha implementat a 2n  i 4t curs de la ESO  l’optativa “Club de Lectura” i present de 1r a 4t a la matèria de Cultura i valors, un espai que complementa els temes tractats amb lectures específiques de diferents tipologies.