Consell Escolar

grafico1

El dia 1 de desembre

Pares i mares de 9:30h a 15:00h              L’alumnat  de 12:00h a 14:00h

Convocatòria a Consell Escolar:
Convocatoria d’eleccions a Consell Escolar 2016

Consell Escolar Curs 2017-18:
Director: Jordi Díaz
Cap d’Estudis: Joan Viñals 
Secretari: Ricardo Ferrer
Representant de l’Ajuntament: Núria Canals 

Representant del professor: Jose M. Fernández
Representant del professor: Josep Ramos
Representant del professor: Ramón Palau
Representant del professor: Lourdes Serra
Representant de l’alumnat: Inas Rabie
Representant de pares i mares: Míriam Morales 
Representant de pares i mares:
vacant

Representant de l’AMPA: Àngels Parets
Representant del PAS: Montserrat Farell