Blog Archives for tag Nau com a Estat

Alceu de Mitilene, La Nau de l’Estat

Horaci per fer la seva oda 1,14, la nau com a al·legoria de l’estat, es va inspirar en els clàssics, en aquest cas,… Continue reading »

Andrés Bello, A la nave

Andrés Bello en el seu poema A la nave  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. ¿Qué nuevas esperanzas al… Continue reading »

Francisco de Quevedo, ¿Dónde vas, ignorante navecilla?

Francisco de Quevedo en el seu poema ¿Dónde vas, ignorante navecilla?  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. ¿Dónde… Continue reading »

Fray Luis de León, O navis

Fray Luis de León en l”oda XIV, al primer llibre: O navis  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. ¿Tornarás… Continue reading »

La nau com a al·legoria de l’estat

Després de treballar Horaci a classe i d’haver de fer la tasca proposada, vaig decidir fer de la nau com… Continue reading »

José Gautier Benítez, La barca

José Gautier Benítez en el seu poema La barca  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. La aurora lucia tranquila… Continue reading »

Lope de Vega, Pobre barquilla mía

Lope de Vega en el seu poema Pobre barquilla mía  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. Pobre barquilla… Continue reading »

José Gautier Benítez, La nave

José Gautier Benítez en el seu poema La nave  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. Del mar de la… Continue reading »