Blog Archives for tag Lorenzo de Mèdici

Pervivència de Beatus Ille

Quint Horaci Flac, en llatí Quintus Horatius Flaccus, més conegut com Horaci  va ser un poeta líric satíric i llatí. Fill d’un esclau alliberat, va… Continue reading »

LORENZO DE MÈDICI, Sonet, estrofes 1-2

Lorenzo de Mèdici en el seu poema Sonet fa referencia al tòpic Beatus ille i també al de Locus amoenus. Cerqui… Continue reading »