Blog Archives for tag Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega, Égloga II

Quin tòpic literari horacià trobem en aquest fragment de l’Égloga II de Garcilaso de la Vega? Argumenteu-lo. (Salicio:) ¡Cuán bienaventurado… Continue reading »

Garcilaso de la Vega, Sonet XXIII

En l’època que va viure Garcilaso de la Vega,  que actualment anomenem “Segle d’Or espanyol” molts poetes feien servir llatinismes… Continue reading »

Pervivència de Beatus Ille

Quint Horaci Flac, en llatí Quintus Horatius Flaccus, més conegut com Horaci  va ser un poeta líric satíric i llatí. Fill d’un esclau alliberat, va… Continue reading »

Garcilaso de la Vega i els tòpics horacians

Garcilaso de la Vega en el seu Sonet XXII té diversos referents clàssics, en concret cinc tòpics literaris horacians: Carpe… Continue reading »