Blog Archives for tag Oda

La Dansa de la Mort

Actualment, existeix un ball tradicional que es duu a terme durant la Setmana Santa que s’anomena “La Dansa de la… Continue reading »

Oda 24: Consol a Virgili per la mort de Varus. Inexorabilitat de la mort

A l’haver treballat a classe Horaci i els diferents poemes que apareixen en la selectivitat d’aquest any, hem decidit fer… Continue reading »

Oda horaciana 1.1

Quint Horaci Flac va néixer l’any 65 aC a Venúsia, al sud d’Itàlia, i va morir l’any 8 aC. Va… Continue reading »

Oda a Taliarc

Horaci va ser un gran poeta, i això ho podem assegurar ja que els seus poemes ens han arribat avui… Continue reading »

La nau com a al·legoria de l’estat

Després de treballar Horaci a classe i d’haver de fer la tasca proposada, vaig decidir fer de la nau com… Continue reading »