Blog Archives for tag Francisco de Quevedo

Francisco de Quevedo, Con ejemplos muestra a Flora la brevedad de la hermosura, para no malograrla

En aquest sonet de Francisco de Quevedo,  poeta del “Segle d’Or espanyol”,  trobem com a base el tòpic horacià del  Carpe… Continue reading »

Francisco de Quevedo, ¿Dónde vas, ignorante navecilla?

Francisco de Quevedo en el seu poema ¿Dónde vas, ignorante navecilla?  fa referència a l’oda 1,14 d’Horaci, la nau com a al·legoria de l’estat. ¿Dónde… Continue reading »

La nau com a al·legoria de l’estat

Després de treballar Horaci a classe i d’haver de fer la tasca proposada, vaig decidir fer de la nau com… Continue reading »